Pháp Luật

Quyết định 1122/QĐ-BTTTT 2020 biểu mẫu các chỉ tiêu báo cáo phục vụ quản lý

Biểu mẫu báo cáo phục vụ công tác quản lý của Bộ TTTT

Quyết định 1122/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định biểu mẫu các chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hệ thống biểu mẫu báo cáo phục vụ công tác quản lý của Bộ TTTT

Ngày 06/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 1122/QĐ-BTTTT về việc quy định biểu mẫu các chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, hệ thống biểu mẫu báo cáo định kỳ các chỉ tiêu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm: Lĩnh vực Bưu chính; Lĩnh vực Viễn thông; Lĩnh vực Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông; Lĩnh vực An toàn thông, an ninh mạng; Lĩnh vực Ứng dụng công nghệ thông tin; Lĩnh vực Báo chí, truyền thông.

Bạn đang xem: Quyết định 1122/QĐ-BTTTT 2020 biểu mẫu các chỉ tiêu báo cáo phục vụ quản lý

Cụ thể, danh mục biểu mẫu áp dụng đối với Vụ Bưu chính và Sở TTTT gồm: Phát triển doanh nghiệp bưu chính (BCCP01); Tổng hợp cả nước phát triển doanh nghiệp bưu chính (BCCP01.1); Tổng hợp cả nước doanh thu, sản lượng, chất lượng dịch vụ bưu chính (BCCP02.1); Tổng hợp cả nước số lượng lao động, điểm phục vụ, phương tiện vận chuyển bưu chính (BCCP03.1);…

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định kỳ báo cáo thống kê như sau: Báo cáo thống kê tháng được tính bắt đầu từ 01 của tháng cho đến hết ngày cuối cùng của tháng; Báo cáo thống kê quý được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu tiên của quý cho đến hết ngày cuối cùng của quý; Báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm được tính bắt đầu từ ngày 01/01 cho đến hết ngày 30/6;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được Big Data VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button