Sức Khỏe

Quyết định 1636/QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá ruột lớn

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá ruột lớn

Quyết định 1636/QĐ-BYT vừa được Bộ Y tế ban hành ngày 24/6 năm 2022 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá ruột lớn.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá ruột lớn.

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá ruột lớn ban hành tại Quyết định 1636/QĐ-BYT được áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước và tư nhân trên cả nước. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Nội dung chi tiết Quyết định 1636/QĐ-BYT 2022, mời các bạn xem trong file tải về.

Văn bản này thuộc lĩnh vực Y tế – Sức khỏe được share-data.top cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button