Sức Khỏe

Quyết định 1658/QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán dây chó ở người

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán dây chó ở người

Ngày 24/6 năm 2022 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1658/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán dây chó ở người.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán dây chó ở người.

Hướng dẫn này được áp dụng chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán dây chó ở người áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước và tư nhân trên cả nước. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Nội dung chi tiết Quyết định số 1658/QĐ-BYT, mời các bạn xem trong file tải về.

Văn bản này thuộc lĩnh vực Y tế – Sức khỏe được share-data.top cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button