Tài Liệu

Quyết định 314/2013/QĐ-TTg

Quyết định 314/2013/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–
Số: 314/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

Bạn đang xem: Quyết định 314/2013/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) giai đoạn 2012 – 2015” với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

Xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có cơ cấu hợp lý; tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp. Nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

II. NỘI DUNG

1. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

– Công nghiệp than: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ, nước ngầm ở mỏ và các khoáng sản khác đi cùng với than.

– Công nghiệp khoáng sản – luyện kim: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, làm giàu quặng, luyện kim, gia công, chế tác, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm khoáng sản.

– Vật liệu nổ công nghiệp: Sản xuất, mua, bán, dự trữ, xuất nhập khẩu các loại vật liệu nổ công nghiệp và nitơrat amôn.

– Công nghiệp điện: Đầu tư, xây dựng, sản xuất điện; mua, bán điện.

b) Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

– Công nghiệp cơ khí.

– Công nghiệp hóa chất và vật liệu xây dựng.

– Quản lý, khai thác cảng; vận tải, kho bãi.

– Xây dựng công trình mỏ, dân dụng, công nghiệp, giao thông.

– Thăm dò, khảo sát địa chất; tư vấn khoa học công nghệ và đầu tư; giám định hàng hóa; đào tạo; y tế.

c) Ngành, nghề kinh doanh khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Vốn điều lệ của Vinacomin: Do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Công Thương và thẩm định của Bộ Tài chính.

3. Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Các đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ:

– Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 – Vinacomin.

– Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2 – Vinacomin.

– Công ty Tuyển than Cửa Ông – Vinacomin.

– Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin.

– Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả – Vinacomin.

– Công ty Kho vận Hòn Gai – Vinacomin.

– Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin.

– Công ty Tư vấn quản lý dự án – Vinacomin.

– Công ty Tuyển than Khe Chàm – Vinacomin.

– Công ty Tuyển than Khe Thần – Vinacomin.

– Công ty Chế biến than Quảng Ninh – Vinacomin.

– Ban Quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng – Vinacomin.

– Ban Quản lý dự án nhà điều hành Vinacomin.

– Khách sạn Heritage Hạ Long – Vinacomin.

– Trung tâm cấp cứu mỏ – Vinacomin.

– Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin.

4. Phân loại, sắp xếp các đơn vị thành viên hiện có của Vinacomin giai đoạn 2012 – 2015:

a) Doanh nghiệp chuyển thành đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ:

– Công ty Than Mạo Khê – Vinacomin.

– Công ty Than Nam Mẫu – Vinacomin.

– Công ty Than Dương Huy – Vinacomin.

– Công ty Than Quang Hanh – Vinacomin.

– Công ty Than Thống Nhất – Vinacomin.

– Công ty Than Khe Chàm – Vinacomin.

– Công ty Than Hồng Thái – Vinacomin.

– Công ty Than Uông Bí – Vinacomin.

– Công ty Than Hòn Gai – Vinacomin.

– Công ty Than Hạ Long – Vinacomin.

b) Doanh nghiệp do Vinacomin nắm giữ 100% vốn điều lệ:

– Công ty mẹ – Tổng công ty Đông Bắc (Quản lý cùng Bộ Quốc phòng).

– Công ty mẹ – Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ – Vinacomin.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường – Vinacomin.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải – Vinacomin.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa chất mỏ – Vinacomin.

c) Doanh nghiệp do Vinacomin nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

– Doanh nghiệp do Vinacomin nắm giữ từ 65% đến 75% vốn điều lệ:

+ Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Mộng Dương – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.

– Doanh nghiệp do Vinacomin nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ:

+ Công ty cổ phần Chế tạo máy – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Miền Trung – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Miền Nam – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Chế biến kinh doanh than Cẩm Phả – Vinacomin

+ Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp – Vinacomin.

+ Công ty cổ phần sắt Thạch Khê – Vinacomin

+ Công ty cổ phần Địa chất và Khoáng sản – Vinacomin

d) Doanh nghiệp do Vinacomin nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ:

– Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại.

– Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ.

– Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô.

– Công ty cổ phần Thiết bị điện.

– Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí.

– Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê.

– Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai.

– Công ty cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí.

– Công ty cổ phần Vận tải thủy.

– Công ty cổ phần Đại lý hàng hải.

– Công ty liên doanh Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Vinacomin Reththy (Campuchia).

đ) Doanh nghiệp cổ phần hóa trong giai đoạn 2012 – 2015:

– Vinacomin nắm giữ trên 75% vốn điều lệ:

+ Công ty mẹ – Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin.

– Vinacomin nắm giữ từ 51% đến 65% vốn điều lệ:

+ Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin.

+ Công ty mẹ – Tổng công ty Điện lực – Vinacomin.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật tư – Vận tải và xếp dỡ – Vinacomin.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên (trực thuộc Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin).

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng – Vinacomin.

– Vinacomin nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí đóng tàu – Vinacomin.

e) Thực hiện sáp nhập, giải thể, phá sản:

– Sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa chất Việt Bắc – Vinacomin vào Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa chất mỏ – Vinacomin.

– Giải thể:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên than Đồng Vông.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá quý Việt – Nhật.

– Phá sản: Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Ninh – Vinacomin.

g) Các đơn vị sự nghiệp khoa học và giáo dục – đào tạo:

– Duy trì mô hình, cơ cấu tổ chức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp:

+ Trung tâm Y tế lao động – Vinacomin.

+ Tạp chí Than – Khoáng sản Việt Nam.

+ Viện Khoa học công nghệ mỏ – Vinacomin.

+ Viện Cơ khí năng lượng và mỏ – Vinacomin.

– Hợp nhất các Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hữu Nghị – Vinacomin, Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hồng Cẩm – Vinacomin, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc – Vinacomin thành Trường Cao đẳng nghề Mỏ – Vinacomin.

5. Thoái hết vốn của Vinacomin tại các doanh nghiệp:

– Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm SHB – VINACOMIN.

– Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam.

– Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

– Công ty cổ phần Chứng khoán SHS.

– Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển khu Kinh tế Hải Hà.

– Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư BIDV – VN Partners.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển Nhà và Hạ tầng – Vinacomin.

– Công ty cổ phần Bóng đá Việt Nam.

6. Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung sau:

a) Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ;

b) Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành;

c) Hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực;

d) Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;

đ) Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

e) Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn và chỉ đạo của Vinacomin đối với người đại diện vốn của Vinacomin tại doanh nghiệp khác;

g) Kiện toàn tổ chức của các tổ chức đảng, đoàn thể trong Vinacomin.

Big Data file tài liệu để xem thêm chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button