Pháp Luật

Quyết định 635/QĐ-TCT 2020 Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử

Quyết định số 635/QĐ-TCT 2020

Quyết định 635/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Dữ liệu dạng số có tối đa 19 chữ số

Ngày 11/5/2020, Tổng cục Thuế ra Quyết định 635/QĐ-TCT về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Theo đó, dữ liệu dạng số có tối đa 19 chữ số, trong đó phần thập phân có tối đa 4 chữ số và được phân cách bằng dấu “.”. Dữ liệu dạng số thập phân được mô tả có độ dài tối đa là x,y trong đó: x là tổng chữ số tối đa và y là số chữ số tối đa phần thập phân. Dữ liệu dạng số nguyên được mô tả có độ dài tối đa là x, với x là tổng số chữ tối đa.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định dữ liệu về ngày được định dạng như sau: YYYY-MM-DD, trong đó: YYYY là 4 số chỉ năm, MM là 2 số chỉ tháng, DD là 2 số chỉ ngày. Dữ liệu kiểu ngày thuộc múi giờ GMT+7. Định dạng kiểu ngày giờ như sau: YYYY-MM-DDThh:mm:ss, T là ký hiệu phân tách phần dữ liệu ngày giờ, hh là 2 số chỉ giờ, mm là 2 số chỉ phút, ss là 2 số chỉ giây. Các ký hiệu còn lại biểu hiện tương tự như đối với dữ liệu kiểu ngày.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thuế phí được Big Data VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button