Pháp Luật

Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030

Quyết định số 705/QĐ-TTg 2020

Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc-Hà Nội đến 2030 tỷ lệ 1/10.000

Ngày 28/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 705/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.00 với những nội dung chủ yếu sau: Phạm vi thuộc địa giới hành chính các huyện Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội với quy mô nghiên cứu khoảng 17.274 ha; Phía Bắc giáp trục Hồ Tây-Ba Vì, phía Đông là sông Tích, phía Tây và Nam giáp ranh giới tỉnh Hòa Bình; Thời gian lập quy hoạch là đến năm 2025 đối với giai đoạn ngắn hạn, giai đoạn dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ mục tiêu là cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung đô thị Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2050, phát triển đô thị Hòa Lạc đô thị mới hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật có vai trò giảm tải về chức năng và áp lực về dân số cho đô thị trung tâm, là cơ sở để quản lý phát triển đô thị và phát triển kinh tế- xã hội, rà soát, khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong khu vực.

Quyết định có hiệu kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được Big Data VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Quyết định số 705/QĐ-TTg 2020

Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc-Hà Nội đến 2030 tỷ lệ 1/10.000

Ngày 28/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 705/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.00 với những nội dung chủ yếu sau: Phạm vi thuộc địa giới hành chính các huyện Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội với quy mô nghiên cứu khoảng 17.274 ha; Phía Bắc giáp trục Hồ Tây-Ba Vì, phía Đông là sông Tích, phía Tây và Nam giáp ranh giới tỉnh Hòa Bình; Thời gian lập quy hoạch là đến năm 2025 đối với giai đoạn ngắn hạn, giai đoạn dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ mục tiêu là cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung đô thị Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2050, phát triển đô thị Hòa Lạc đô thị mới hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật có vai trò giảm tải về chức năng và áp lực về dân số cho đô thị trung tâm, là cơ sở để quản lý phát triển đô thị và phát triển kinh tế- xã hội, rà soát, khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong khu vực.

Quyết định có hiệu kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được Big Data VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button