Pháp Luật

Quyết định 814/QĐ-BKHĐT 2020 thủ tục hành chính bổ sung mới lĩnh vực đầu tư

Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT

Quyết định 814/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công bố 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư được bổ sung mới

Ngày 25/5/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 814/QĐ-BKHĐT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 02 thủ tục hành chính được bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư. Cụ thể là Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ là dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục này đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong đó, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Đầu tiên, Nhà đầu tư nộp hồ sơ Dự án sân gôn cho Cơ quan đăng ký đầu tư, lúc này Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ gửi hồ sơ lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung của Dự án. Sau khi các Bộ, cơ quan có ý kiến bằng văn bản về Dự án, Cơ quan đăng ký tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiểm thẩm định hồ sơ dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp đó, Bộ Kế hoạch đầu tư sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đầu tư được Big Data VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button