Giáo Dục

Soạn Anh 6 Unit 4 Video SGK Cánh Diều

Giải sách Tiếng Anh lớp 6 Unit 4

Xin giới thiệu đến quý độc giả Soạn Anh Unit 4 Video SGK Cánh Diều nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 6 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi website.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Soạn Anh 6 Unit 4 Video SGK Cánh Diều

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

BEFORE YOU WATCH

(Trước khi bạn xem)

Circle the words you think you will hear to describe the Cason’s family.

(Khoanh chọn những từ em nghĩ em sẽ nghe khi mô tả gia đình Cason.)

Hướng dẫn dịch

– happy: vui vẻ

– small: nhỏ bé

– big: to lớn

– fun: vui

– unusual: bất thường, khác lạ

Gợi ý đáp án

I think I will hear three words: happy, big and fun

WHILE YOU WATCH

(Trong khi bạn xem)

A. Check your answers to the Before You Watch question.

(Kiểm tra câu trả lời của em cho câu hỏi Trước khi bạn xem.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhât

B. Watch the video again. Circle T for True or F for False.

(Xem lại video. Khoanh chọn T với câu Đúng và F với câu Sai.)

Bài nghe

Đang cập nhật

Gợi ý đáp án

T/F

1. Life in a big family is difficult.

(Cuộc sống trong một gia đình nhiều thế hệ là khó khăn)

2. All children in the Cason family go to the same school.

(Mọi trẻ con trong gia đình Cason đều học trường giống nhau)

3. All the children have their own bedrooms.

(Tất cả đửa trẻ đều có giường riêng của chúng)

4. The younger brothers and sisters fight a lot.

(Các em trai và em gái hay đánh nhau)

5. Dave Cason says his family is happy.

(Dave Cason nói gia đình của anh ấy vui vẻ)

AFTER YOU WATCH

(Sau khi bạn xem)

Talk with a partner. Do you know any big families? What are they like? Do you want to have a big family?

(Nói với một người bạn. Em có biết một đại gia đình nào không? Họ trông như thế nào? Gia đình của em có đông đúc không?)

Trên đây website.com đã giới thiệu Soạn Anh 6 Unit 4 Video SGK Cánh Diều. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Soạn Anh 6 Unit 4 Reading SGK Cánh Diều, Soạn Anh 6 Unit 4 Comprehension SGK Cánh Diều, Soạn Anh 6 Unit 4 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button