Giáo Dục

Soạn bài Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản đơn giản – hay nhất Kết nối tri thức

Tài liệu Soạn bài Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản đơn giản môn Ngữ văn lớp 6 ngắn gọn, chi tiết gồm 3 trang trả lời các câu hỏi theo tiến trình bài học: trước khi đọc, trong khi đọc và sau khi đọc trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Soạn bài Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản đơn giản hay nhất:

Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản đơn giản

* Thực hành tóm tắt văn bản bằng sơ đồ 

1. Trước khi tóm tắt 

– Xác định đúng nội dung cốt lõi của văn bản và hệ thống ý triển khai nội dung đó.

– Lựa chọn từ khóa phản ánh nội dung cốt lõi và các ý triển khai đã xác định được.

– Xác định mối liên hệ giữa các từ khóa.

Ví dụ: Khi tóm tắt quan niệm của vua sư tử Mu-pha-sa về “vòng đời bất tận” (trong đoạn đầu văn bản Các loài chung sống với nhau như thế nào?), em cần thực hiện các bước sau:

a) Xác định nội dung cốt lõi của đoạn văn: những mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau giữa các loài trong cuộc sống, tạo thành một “vòng đời bất tận”.

b) Xác định các từ khóa: chúng ta, linh dương, chết, có.

c) Xác định mối liên hệ giữa các từ khóa: chúng ta ăn linh dương; chúng ta chết; chúng ta trở về với cỏ; linh dương ăn cỏ.

2. Tóm tắt

– Vẽ các hình cụ thể chứa các từ khóa.

– Sắp xếp các hình (chứa từ khóa) theo trật tự thích hợp.

– Vẽ các đường cong, thẳng hoặc mũi tên nối các hình (chứa từ khóa) với nhau.

Tham khảo sơ đồ tóm tắt nội dung văn bản: 

a. Trái Đất – cái nôi của sự sống

Soạn bài Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản đơn giản

b. Các loài chung sống với nhau như thế nào?

Soạn bài Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản đơn giản

 

3. Chỉnh sửa 

– Kiểm tra xem sơ đồ đã phản ánh đúng cách hiểu của bản thân về nội dung văn bản chưa.

– Xóa hay chỉnh sửa những chi tiết khiến người đọc sơ đồ có thể hiểu sai lệch điều bản thân muốn thể hiện hay chia sẻ về nội dung văn bản.

– Xem xét tính chính xác, phù hợp của việc xếp đặt vị trí các hình và việc thiết lập đường nối giữa chúng.

Xem thêm

Soạn bài Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản đơn giản – hay nhất Kết nối tri thức (trang 1)

Trang 1

Soạn bài Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản đơn giản – hay nhất Kết nối tri thức (trang 2)

Trang 2

Soạn bài Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản đơn giản – hay nhất Kết nối tri thức (trang 3)

Trang 3

Tài liệu có 3 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải
xuống

Tải xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button