Giáo Dục

Soạn Công nghệ 9 bài Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa VNEN


Soạn Công nghệ 9 VNEN bài 1: Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa được website sưu tầm và đăng tải. Hy vọng với tài liệu này các bạn học sinh sẽ có thêm tài liệu ôn tập môn Công nghệ lớp 9, củng cố thêm kiến thức học tập tốt hơn. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

A. Hoạt động khởi động

a. Kể tên những yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa

b. Nêu một số ví dụ ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh tới sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa. Giải thích?

c. Nêu một số ví dụ về biện pháp xử lí ra hoa hoặc kìm hãm sự phát triển của hoa mà người trồng hoa đã và đang áp dụng

Bài làm:

a. Những yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của cây hoa là: Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

b. Ví dụ về ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh tới sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa:

 • Nhiệt độ: ảnh hưởng đến quang hợp, hô hấp, sự tạo thành Prôtêin, axit amin và cuối cùng là ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, mỗi loại hoa thích với với nhiệt độ khác nhau. Vì vậy, để cây sinh trưởng và phát triển tốt cần phải có nhiệt độ thích hợp. Ví dụ, với cây hoa hồng, nhiệt độ thích hợp là 180C250C.
 • Độ ẩm: Độ ẩm là yếu tố cần thiết để cung cấp nước cho cây. Nếu cung cấp độ ẩm vừa và đủ cây sẽ phát triển. Nếu thiếu độ ẩm hoặc thừa độ ẩm cây sẽ chết vì khô hoặc thối rễ vì ngập úng do nước. Vì vậy, cần phải tưới nước cho cây phù hợp để giữ độ ẩm cho đất. Ví dụ, cây hoa hồng yêu cầu độ ẩm từ 60 – 70%.
 • Ánh sáng: Loại hoa nào cũng đều cần ánh sáng để quang hợp. Tuy nhiên, có loại ưa ánh sáng mạnh, có loại ưa ánh sáng yếu. Vì vậy, cần tìm hiểu loại hoa mình trồng để trồng nơi có ánh sáng phù hợp giúp cây phát triển nhanh. Ví dụ, cây hoa hồng là cây ưa ánh sáng.

c. Một số ví dụ về biện pháp xử lí ra hoa hoặc kìm hãm sự phát triển của hoa mà người trồng hoa đã và đang áp dụng là:

 • Biện pháp xử lí ra hoa: Phun thuốc kích thích ra hoa.
 • Biện pháp xử lí kìm hãm sự phát triển của hoa: phủ bạt, vải đen

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đặc điểm thực vật của cây hoa/ nhóm cây hoa

Trả lời các câu hỏi, bài tập sau:

 • Dựa vào hình thái của thân, cây hoa được phân chia thành những nhóm nào? Nêu đặc điểm của các nhóm cây hoa đó.
 • Điền dạng thân tương ứng với mỗi loại cây hoa trong hình 1 vào bảng sau:

Cây hoa

Hình thái thân

Cây hoa

Hình thái thân

Hoa chuỗi ngọc

Hoa hồng

Hoa lay ơn

Hoa giấy

Hoa mai

Hoa tigôn

Bài làm:

Dựa vào hình thái của thân, cây hoa được chia thành 3 nhóm:

 • Cây thân cỏ: thân mềm, thấp
 • Cây thân gỗ: thân hóa gỗ, cứng, cao to hơn cây thân cỏ
 • Cây thân leo: Thân dài, không thẳng, mọc bò lan

Hoàn thành bảng sau:

Cây hoa

Hình thái thân

Cây hoa

Hình thái thân

Hoa chuỗi ngọc

Cây thân cỏ

Hoa hồng

Cây thân leo

Hoa lay ơn

Cây thân cỏ

Hoa giấy

Cây thân gỗ

Hoa mai

Cây thân gỗ

Hoa tigôn

Cây thân leo

Ứng với mỗi loại hình thái thân, kể ít nhất 3 loại cây hoa tương ứng (không bao gồm các loại hoa có trong hình 1), điền vào bảng sau:

Hình thái thân

Cây hoa

Thân cỏ

Thân gỗ

Thân leo

Bài làm:

Hoàn thành bảng như sau:

Hình thái thân

Cây hoa

Thân cỏ

Cây hoa mười giờ, cây hoa dạ yến thảo, cây hoa bi sao băng

Thân gỗ

Cây hoa anh đào, cây hoa bằng lăng, cây hoa phượng

Thân leo

Cây hoa tử đằng, cây hoa hồng leo, cây hoa sao, cây hoa ánh hồng…

2. Yêu cầu ngoại cảnh và ứng dụng trong điều khiển ra hoa

Trả lời các câu hỏi sau:

 • Nêu biện pháp ứng dụng nhiệt độ để điều khiển sự ra hoa theo ý muốn
 • Để tạo độ ẩm thích hợp cho cây hoa, người trồng hoa sử dụng nhiều phương pháp tưới nước khác nhau. Hãy liệt kê các phương pháp tưới nước mà em biết
 • Điều khiển ánh sáng có thể kìm hãm hoặc thúc đẩy sự ra hoa. Hãy lấy một số ví dụ thực tế người trồng hoa đã ứng dụng điều kiện này để thu được hiệu quả kinh tế cao nhất.
Bài làm:

Biện pháp ứng dụng nhiệt độ để điều khiển sự ra hoa theo ý muốn là:

 • Để cây sinh trưởng và ra hoa nhanh hơn, người trồng hoa có thể tăng nhiệt độ trung bình ngày.
 • Ngược lại, để tăng chất lượng hoa và kéo dài thời gian thu hoạch thì có thể giảm nhiệt độ trung bình ngày trong vòng một đến vài tuần trước khi thu hoạch.

Để tạo độ ẩm thích hợp cho cây hoa, người trồng hoa sử dụng nhiều phương pháp tưới nước khác nhau. Vậy các phương pháp tưới nước mà em biết là:

 • Tưới phun
 • Tưới ngầm
 • Tưới ngập
 • Tưới rãnh
 • Tưới nhỏ giọt

Điều khiển ánh sáng có thể kìm hãm hoặc thúc đẩy sự ra hoa. Một số ví dụ người trồng hoa đã ứng dụng điều kiện này để thu được hiệu quả kinh tế cao là:

 • Để kìm hãm sự ra hoa của hoa cúc, hoa mai, hoa trạng nguyên, cần dùng những tấm bạt hay mái tôn để cản bớt ánh nắng mặt trời tiếp xúc trực tiếp đến hoa.
 • Cây thanh long là cây ngày dài, ra hoa vào mùa hè, vì vậy để có thăng long vào mùa đông người ta phải tạo quang chu kì ngày đà nhân tạo bằng các buổi tối thắp điện để tăng thời gian chiếu sáng.
 • Kể tên một số vật liệu làm giả thể trong trồng hoa hiện nay
 • Kể tên một số loại phân bón thường dùng cho cây hoa. Nêu các thành phần trong từng loại phân bón đó.
Bài làm:

Tên một số vật liệu làm giả thể trong trồng hoa hiện nay là:

 • Các loại giá thể tự nhiên: than bùn, mùn cưa, trấu hun
 • Các loại giá thể nhân tạo: cát sỏi, perlite (thủy tinh núi lửa tự nhiên).

Một số loại phân bón thường dùng và thành phần trong từng loại phân đó là:

 • Phân Urê CO(NH4)2: Phân urê có 44 – 48%N nguyên chất. Urê là loại phân có tỷ lệ N cao nhất.
 • Phân sunphat đạm (NH4)2SO4: có chứa 20 – 21% N nguyên chất. Trong phân này còn có 29% lưu huỳnh (S).
 • Super lân: có 16 – 20% lân nguyên chất.
 • Phân clorua kali: Hàm lượng kali nguyên chất trong phân là 50 – 60%.

C. Hoạt động luyện tập

1. Làm bài tập và trả lời câu hỏi sau

a. Cho biết hình thái thân của một số loại hoa được liệt kê dưới đây:

Cây hoa

Hình thái thân

Cây hoa

Hình thái thân

Hoa đào

Hoa mào gà

Hoa cẩm chướng

Hoa dạ yến thảo

Hoa hồng môn

Hoa trạng nguyên

Hoa li

Hoa trà

Hoa sô đỏ

Hoa đỗ quyên

b. Chăm sóc cây hoa trồng chậu trong mùa hè như thế nào?

Bài làm:

a. Cho biết hình thái thân của một số loại hoa:

Cây hoa

Hình thái thân

Cây hoa

Hình thái thân

Hoa đào

Thân gỗ

Hoa mào gà

Thân cỏ

Hoa cẩm chướng

Thân cỏ

Hoa dạ yến thảo

Thân leo

Hoa hồng môn

Thân cỏ

Hoa trạng nguyên

Thân gỗ

Hoa li

Thân cỏ

Hoa trà

Thân gỗ

Hoa sô đỏ

Thân cỏ

Hoa đỗ quyên

Thân gỗ

b. Cách chăm sóc cây hoa trồng chậu trong mùa hè là: Khi tưới nước cần phải tưới từ từ bầu, chậu cây, tưới đi tưới lại nhiều lần. Sau đó tưới toàn bộ thân, cành, lá bằng vòi phun khi thấy lỗ thoát nước ở đáy chậu chảy ra thì được.

c. Làm thế nào để bảo vệ cây hoa qua mùa đông?

d. Cách tưới nước cho cây hoa khi vắng nhà như thế nào?

Bài làm:

c. Cách để bảo vệ cây hoa qua mùa đông là: Đầu tiên, cần phải đặt cây hoa vào khu vực có nhiều ánh sáng. Tưới nước hàng ngày ở mức vừa phải để tăng độ ẩm cho cây. Ngoài ra, cần phải xới đất, bón phân để cung cấp chất dinh dưỡng và quá trình trao đổi ôxi cho cây.

d. Cách tưới nước cho cây hoa khi vắng nhà là: Dùng khăn thấm hút nước

 • Chuẩn bị: một bình chứa nước lớn, đặt bình ở cạnh chậu hoa.
 • Tiếp theo nhấn chìm một đầu khăn hoặc mảnh vải vào bình nước, đầu còn lại vùi sâu vào đất trong chậu gần gốc cây, nhớ giữ cố định khăn lại để đề phòng khăn bị tuột.

D. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

1. Lựa chọn hai giống hoa mà em yêu thích, mô tả đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của hai giống hoa đó

Bài làm:
Đặc điểm thực vật Điều kiện ngoại cảnh
Hoa hồng
 • Thân: Hồng thuộc nhóm cây thân gỗ, cây bụi thấp, thẳng, có nhiều cành và gai
 • Lá: Lá hoa hồng là lá kép lông chim mọc cách, ở cuống lá có lá kèm nhẵn, mỗi lá kép có 3-5 hay 7-9 lá chét, xung quanh lá chét có nhiều răng cưa nhỏ, có màu xanh.
 • Hoa: Có nhiều màu sắc và kích thước khác nhau. Hoa hồng có mùi thơm nhẹ, cánh hoa mềm dễ bị dập nát và gãy.
 • Nhiệt độ: cây hoa hồng ưa khí hậu ôn hoà, nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt là 18 – 25 độ. Nhiệt độ dưới 18 độ và trên 35 độ đều ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây.
 • Ánh sáng: cây hoa hồng là cây ưa sáng, ánh sáng đầy đủ giúp cây sinh trưởng tốt. Hầu hết những giống hoa hồng có nguồn gốc từ Châu Âu yêu cầu cường độ chiếu sáng không cao.
 • Độ ẩm: Hoa hồng yêu cầu độ ẩm đất 60 – 70% và độ ẩm không khí 80 – 85% là thích hợp nhất cho sinh trưởng của cây hoa hồng.
 • Đất: Hoa hồng thích hợp với đất feralit vàng đỏ, đất thịt hoặc đất thịt pha cát, có độ thông thoáng, thoát nước tốt.
Hoa cúc
 • Rễ của cây hoa Cúc là loại rễ chùm, phần lớn phát triển theo chiều ngang, phân bố ở tầng đất mặt từ 5-20cm.
 • Thân: Cây thuộc thân thảo nhỏ, có nhiều đốt giòn dễ gãy càng lớn càng cứng, cây dạng đứng hoặc bò.
 • Lá cây hoa cúc mọc cách và thành vòng xoắn trên thân, màu xanh nhạt không bóng hoặc hơi vàng.
 • Nhiệt độ: Cây hoa cúc có thể chịu được nhiệt độ từ 10 – 350C, nhiệt độ thích hợp nhất là 20 – 220C.
 • Ánh sáng: Cây ưa ánh sáng, lượng ánh sáng cần một ngày là 13 giờ/ ngày.
 • Độ ẩm thích hợp: độ ẩm đất 65 – 70%, độ ẩm không khí 55 – 60%
 • Đất: thích hợp với đất thịt nhẹ, tơi xốp hoặc đất phù sa nhiều mùn, độ pH từ 6 – 6,5
 • Dinh dưỡng: Bón đầy đủ phân và cân đối dinh dưỡng.

2. Tìm hiều thông tin trên sách, báo, internet… về một vùng chuyên canh hoa ở Việt Nam, liệt kê những giống hoa ở vùng chuyên canh đó. Nêu các lí do tại sao các giống hoa kể trên lại phù hợp với vùng chuyên canh này

Bài làm:

Một số vùng chuyên canh hoa ở Việt Nam là:

 • Vùng hoa đồng bằng sông Hồng: với khí hậu 4 mùa và nhiều vùng khí hậu đặc thù nên rất thích hợp cho trồng nhiều loại hoa. Hoa được trồng ở hầu hết các tỉnh của vùng trong đó tập trong nhiều ở các thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc… Hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền… là những loại hoa phổ biến nhất.
 • Vùng hoa Đà Lạt: Đà Lạt có điều kiện khí hậu thời tiết rất phù hợp cho trồng các loại hoa, mặc dù diện tích không lớn nhưng đãy là nơi sản xuất các loại hoa cao cấp với chất lượng tốt: phong lan, địa lan, lấy, hồng, đồng tiền.
 • Vùng hoa đồng bằng sông Cửu Long: Đây là vùng có khí hậu ấm, nóng quanh năm nên thích hợp với các loài hoa nhiệt đới: hoa lan, đồng tiền… TP Hồ Chí Minh là nơi phát triển hoa lan nhiệt đới nhanh nhất trong cả nước, nhiều trang trại hoa lan đã được thành lập, kinh doanh và phát triển theo mô hình trang trại hoa lan tại Thái Lan.

Giải bài 1: Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa – Sách VNEN công nghệ lớp 9 trang 10. Trên đây website đã hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học trong SGK môn Công nghệ 9. Với cách làm chi tiết dễ hiểu hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học sinh học tốt môn Công nghệ lớp 9

………………………………………

Ngoài Soạn Công nghệ 9 bài Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa VNEN. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button