Giáo Dục

Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học


Chuyên đề Hóa học lớp 10: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học được website sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 10 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

I. Bán kính nguyên tử

Sự biến đổi bán kính nguyên tử khi điện tích hạt nhân tăng:

– Trong cùng chu kỳ: bán kính giảm.

– Trong cùng nhóm A: bán kính tăng.

⇒ Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Chuyên đề hóa học 10

II. Năng lượng ion hóa

Sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của các nguyên tố nhóm A:

Khi điện tích hạt nhân tăng:

– Trong cùng chu kỳ năng lượng ion hóa tăng.

– Trong cùng nhóm, năng lượng ion hóa giảm.

Năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) của nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản (tính bằng Kj/mol).

Chuyên đề hóa học 10

⇒ Năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố trong bảng tuần hoàn biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

III. Độ âm điện

– Độ âm điện của một nguyên tử là đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi tạo thành liên kết hóa học.

– Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân:

+ Trong cùng chu kỳ, độ âm điện tăng.

+ Trong cùng nhóm, độ âm điện giảm.

Chuyên đề hóa học 10

⇒ Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong bảng tuần hoàn biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân.

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học gồm bán kính nguyên tử, năng lượng ion hóa

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 10: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Hóa học lớp 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button