Pháp Luật

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục thống kê

Thông báo tuyển dụng công chức 2019 của tổng cục thống kê

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục thống kê được Bộ kế hoạch đầu tư ban hành ngày 3/4/2019 về kế hoạch thi công chức 2019 và chỉ tiêu tuyển công chức làm việc tại Tổng cục thống kê.

Nội dung kế hoạch tuyển công chức 2019 của BKHĐT

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

II. Chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí, yêu cầu trình độ, chuyên ngành đào tạo theo vị trí dự tuyển

III. Đăng ký dự tuyển công chức

IV. Tuyển dụng thông qua thi tuyển

V. Tuyển dụng thông qua xét tuyển

VI. Danh sách thí sinh có đủ điều kiện, thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển

VII. Tài liệu tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button