Sức Khỏe

Thông tư 39/2015/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, trang phục, thẻ thanh tra ngành Y tế

Tải về Bản in

Thông tư 39/2015/TT-BYT – Quy định tiêu chuẩn, trang phục, thẻ thanh tra ngành Y tế

Thông tư 39/2015/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, trang phục, thẻ thanh tra ngành Y tế quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về y tế của Tổng cục, các Cục thuộc Bộ Y tế và Chi cục thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về y tế.

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2016

Thông tư 44/2015/TT-BYT ban hành Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm

Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 39/2015/TT-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, TRANG PHỤC VÀ THẺ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ Y TẾ

Căn cứ Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra y tế;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về y tế.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về y tế (sau đây gọi chung là công chức thanh tra chuyên ngành y tế) của Tổng cục, các Cục thuộc Bộ Y tế và Chi cục thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Y tế) được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về y tế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với công chức thanh tra chuyên ngành y tế, thủ trưởng các Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế và Chi cục thuộc Sở Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về y tế.

Chương II

TIÊU CHUẨN CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

Điều 3. Tiêu chuẩn của công chức thanh tra chuyên ngành y tế

Công chức thanh tra chuyên ngành y tế thuộc biên chế của Tổng cục, các Cục thuộc Bộ Y tế được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và Chi cục thuộc Sở Y tế được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có đủ các tiêu chuẩn cụ thể sau đây:

1. Đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 12 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

2. Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

3. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành.

Điều 4. Phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế

1. Tổng cục trưởng Tổng cục, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế và Chi cục trưởng Chi cục thuộc Sở Y tế quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế cho công chức tại đơn vị mình.

2. Hồ sơ, thủ tục trong việc phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế:

Công chức có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3 Thông tư này được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế theo hồ sơ, thủ tục sau đây:

a) Hồ sơ bao gồm:

– Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định;

– Văn bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

b) Thủ tục phân công:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng ban hành quyết định phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế tại đơn vị mình.

Chương III

TRANG PHỤC CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

Điều 5. Tiêu chuẩn và niên hạn sử dụng trang phục

1. Công chức thanh tra chuyên ngành y tế được cấp trang phục, bao gồm: Mũ kêpi, phù hiệu, tiết ve áo, cấp hiệu, quần áo thu đông, áo măng tô, áo sơ mi dài tay, quần áo xuân hè ngắn tay, thắt lưng da, giầy da, dép quai hậu, bít tất, cà vạt, áo mưa, cặp tài liệu.

2. Việc quản lý, cấp phát, niên hạn sử dụng trang phục của công chức thanh tra chuyên ngành y tế được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ về chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan thanh tra nhà nước.

3. Người được cấp trang phục để sử dụng khi thi hành công vụ, ngày lễ, ngày truyền thống; có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản trang phục theo quy định của Nhà nước; nghiêm cấm sử dụng trang phục không đúng mục đích, để vụ lợi.

Điều 6. Phù hiệu thanh tra chuyên ngành y tế

1. Phù hiệu là biểu tượng của thanh tra chuyên ngành y tế, phù hiệu được gắn trên mũ Kêpi, tiết ve áo, vai áo. Mẫu phù hiệu thanh tra chuyên ngành y tế theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Phù hiệu thanh tra chuyên ngành y tế hình tròn, có hai vòng đồng tâm, ở chính giữa là khối màu vàng, hình thanh gươm có phần đốc gươm hướng lên trên và 2 con rắn quấn hai bên. Phía dưới khối thanh gươm và 2 con rắn là dòng chữ “THANH TRA Y TẾ” màu trắng in trên biểu tượng cái khiên màu đỏ nhìn theo chiều thẳng đứng và hình tượng một cuốn sách đang mở sang hai phía. Phía trên là dòng chữ “Bộ Y tế” hoặc “Sở Y tế” màu vàng, bao xung quanh là hai bông lúa màu vàng trên nền vòng tròn màu xanh. Tất cả khối hình mẫu trên được làm bằng kim loại không gỉ, dập nổi các vòng tròn, chữ viết, biểu tượng thanh tra chuyên ngành y tế.

a) Phù hiệu gắn trên mũ Kêpi: Phù hiệu gắn trên mũ Kêpi có đường kính bằng 35 mm, gắn cùng với 02 cành tùng màu vàng hai bên.

b) Phù hiệu gắn ve áo:

Tiết gắn ve áo làm bằng vải sợi tổng hợp màu ghi sẫm (tiết gắn ve áo của Lãnh đạo Tổng cục và các Cục thuộc Bộ Y tế có chất liệu bằng dạ), hình bình hành có kích thước các cạnh 55 mm x 35 mm, ở giữa gắn phù hiệu có đường kính 18 mm.

c) Phù hiệu gắn vai áo: Thêu bằng vải sợi tổng hợp màu ghi sẫm, hình khiên có chiều ngang bằng 70 mm, chiều cao bằng 90 mm. Chính giữa thêu phù hiệu Thanh tra y tế đường kính bằng 35 mm. Xung quanh hình khiên viền nỉ màu vàng rộng 1,5 mm.

3. Các phù hiệu gắn trên mũ, tiết ve áo phải có ốc vít hoặc ghim cài đảm bảo gắn chắc chắn vào mũ, ve áo; phù hiệu gắn vai áo phải được may liền với áo. Các đường nét trên phù hiệu phải rõ ràng, chữ phải rõ và đủ dấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button