Sức Khỏe

Thủ tục cấp Giấy chứng sinh trường hợp mang thai hộ

Tải về Bản in

Thủ tục cấp Giấy chứng sinh trường hợp mang thai hộ

Thủ tục cấp Giấy chứng sinh trường hợp mang thai hộ là nội dung trong Thông tư 34/2015/TT-BYT, do Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực ngày 14/12/2015, quy định cụ thể về cấp và sử dụng Giấy chứng sinh trong trường hợp mang thai hộ, giúp các bé có được giấy chứng sinh nhanh chóng và theo quy định của Pháp luật.

Lịch nghỉ Tết âm lịch 2016

Thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân

Thủ tục ly hôn

Vừa qua, Bộ Y tế ban hành Thông tư 34/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

Cụ thể như sau:

2. Bổ sung Điểm c vào Khoản 2 Điều 2 như sau:

“Điều 2. Thủ tục cấp Giấy chứng sinh

“c) Trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thì Bên vợ chồng nhờ mang thai hộ hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này và bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra.

Trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ sẽ được cấp Giấy chứng sinh theo Mẫu quy định tại Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy chứng sinh này là văn bản chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh.

Việc cấp Giấy chứng sinh thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này”.

Theo đó, các bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ là:

  • Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ.
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ.

Trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ sẽ được cấp Giấy chứng sinh theo Mẫu quy định tại Phụ lục 01A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button