Giáo Dục

Tia phân giác của góc


Chuyên đề Toán học lớp 6: Tia phân giác của góc được website sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết

1. Tia phân giác của một góc

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau

chuyên đề toán 6

Từ định nghĩa ta suy ra

Tia Oz là tia phân giác của ∠xOy ⇔ ∠xOz = ∠zOy và tia Oz nằm giữa hai tia Ox; Oy

Hoặc tia Oz là tia phân giác cuả chuyên đề toán 6

Hoặc tia Oz là tia phân giác của chuyên đề toán 6

2. Cách vẽ tia phân giác của một góc

Cách 1: Dùng thức đo góc

Cách 2: Gấp giấy

Chú ý:

Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Nếu tia Ot là tia phân giác của ∠xOy thì tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy

B. Nếu tia Ot là tia phân giác của ∠xOy thì ∠xOt = ∠yOt = ∠xOy/2

C. Nếu ∠xOt = ∠yOt thì tia Ot là tia phân giác của ∠xOy

D. Nếu ∠xOt = ∠yOt và tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy thì tia Ot là tia phân giác của ∠xOy

Nếu ∠xOt = ∠yOt và tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy thì tia Ot là tia phân giác của ∠xOy nên C sai, D đúng

Chọn đáp án C.

Câu 2: Cho Ot là phân giác của ∠xOy. Biết ∠xOy = 100°, số đo của ∠xOt là:

A. 40° B. 6 0° C. 50° D. 200°

Vì Ot là phân giác của ∠xOy thì

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc

Chọn đáp án C.

Câu 3: Cho ∠xOy là góc vuông có tia On là phân giác, số đo của ∠xOn là:

A. 40° B. 90° C. 45° D. 85°

Vì On là tia phân giác của ∠xOy nên

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc

Chọn đáp án C.

Câu 4: Cho tia On là tia phân giác của ∠mOt. Biết ∠mOn = 70°, số đo của ∠mOt là:

A. 140° B. 120° C. 35° D. 60°

Vì tia On là tia phân giác của ∠mOt nên

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc

Chọn đáp án A.

Câu 5: Cho ∠AOB = 90° và tia OB là tia phân giác của góc AOC . Khi đó góc AOC là:

A. Góc vuông B. Góc nhọn C. Góc tù D. Góc bẹt

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc

Vì tia là tia phân giác của góc nênTrắc nghiệm: Tia phân giác của góc

Do đóTrắc nghiệm: Tia phân giác của góc

Nên góc AOC là góc bẹt.

Chọn đáp án D.

Câu 6: Cho ∠AOC = 60°. Vẽ tia OB sao cho OA là tia phân giác của ∠BOC . Tính số đo của ∠AOB và ∠BOC

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc

Vì OA là tia phân giác của ∠BOC nên ta có:

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Cho đường thẳng xx’ và một điểm O nằm trên đường thẳng ấy. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng xx’, lấy hai điểm A, B sao cho ∠x’OA = 150° và ∠BOx = 30°. Chứng tỏ Ox là tia phân giác của góc ∠AOB ?

Đáp án

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc

Ta có: ∠x’OA và ∠xOA là hai góc kề bù, ta tính được: ∠xOA = 30°

Tia Ox nằm giữa hai tia OA, OB và ∠xOA = ∠xOB

Suy ra Ox là tia phân giác của góc ∠AOB

Câu 2: Vẽ 2 góc kề bù ∠xOy và ∠x’Oy, biết xOy = 130°, Gọi Ot là tia phân giác của ∠xOy. Hãy tính:

a) ∠yOt = ?; ∠x’Ot = ?

b) Vẽ tia phân giác On của ∠x’Oy. Tính góc ∠nOt = ?

Đáp án

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc

a) Vì tia Ot là tia phân giác của ∠xOy

Trắc nghiệm: Tia phân giác của góc

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 6: Tia phân giác của góc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 6, Giải bài tập Toán lớp 6, Giải SBT Toán 6, Giải VBT Toán lớp 6 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button