Biểu Mẫu

Tờ khai đăng ký khai tử năm 2021

Tờ khai đăng ký khai tử được Big Data VN giới thiệu với bạn đọc là Mẫu đăng ký khai tử mới nhất được ban hành theo Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Mời bạn đọc tải mẫu tờ khai đăng ký khai tử dưới đây để tham khảo.

  • Tờ khai đăng ký khai sinh
  • Đơn xin nghỉ thai sản
  • Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

1. Tờ khai đăng ký khai tử theo Thông tư 04/2020/TT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

Kính gửi: (1)

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:……………………………………………….

Nơi cư trú: (2)…………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………..

Quan hệ với người đã chết:…………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký khai tử cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:…………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………..

Giới tính: …………………………Dân tộc:…………………………….. Quốc tịch:

Nơi cư trú cuối cùng: (2)…………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………..

Đã chết vào lúc: …………………………………..giờ phút, ngày tháng năm

Nơi chết:…………………………………..

Nguyên nhân chết:…………………………………..

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: (4) do…………………………………..

cấp ngày tháng năm…………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại:……………  , ngày tháng năm

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản sao(5): Có , Không

Số lượng:…….bản

……………………………………

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai tử.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay thế Giấy báo tử”; nếu ghi theo số Giấy tờ thay thế Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử”; trường hợp không có thì mục này để trống

(5) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

2. Tờ khai đăng ký khai tử theo Thông tư 15/2015/TT-BTP

Nội dung tờ khai đăng ký việc khai tử theo Thông tư 15/2015/TT-BTP như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

Kính gửi: (1)………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:……………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân (3)…………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người đã chết:………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký khai tử cho người có tên dưới đây:…………………………………….

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………Giới tính:……………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………………………………………………………..Quốc tịch:………………

Nơi cư trú cuối cùng: (2)…………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………….

Đã chết vào lúc: ………giờ……….phút, ngày…….tháng……..năm……………..

Nơi chết:………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân chết:……………………………………………………………………………………………

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: (4) do ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………..cấp ngày……tháng……..năm………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ……………., ngày ………tháng ………năm………..

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

3. Cách viết tờ khai đăng ký khai tử

Khi đăng ký khai tử theo quy định của Luật Hộ tịch 2014, nội dung khai tử phải bao gồm các thông tin: Họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết; số định danh cá nhân của người chết, nếu có; nơi chết; nguyên nhân chết; giờ, ngày, tháng, năm chết theo Dương lịch; quốc tịch nếu người chết là người nước ngoài.

a. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai tử

Theo quy định tại Điều 32 Luật Hộ tịch 2014 thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai tử cho người chết là UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

Trong trường hợp không xác định được nơi chết cuối cùng thì sẽ là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

Ví dụ: UBND phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Trong trường hợp người chết là người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chết ở Việt Nam thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai tử sẽ là UBND cấp huyện nơi cư trú cuối cùng của người chết hoặc nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện xác chết của người đó.

Ví dụ: UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

b. Phần họ tên của người đi khai tử và người được khai tử

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 15/2015/TT-BTP thì khi viết họ, chữ đệm, tên người chết phải viết bằng chữ in hoa, có dấu.

Ngoài ra, thông tin về giấy tờ tùy thân có thể là số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân. Khi đó phải ghi rõ số, ngày cấp, cơ quan cấp các giấy tờ nêu trên.

Ví dụ: NGUYỄN VĂN A – Chứng minh nhân dân số 012345xxx do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 01/01/2015.

c. Nội dung mục “đã chết vào lúc”

Mục “đã chết vào lúc” được ghi theo Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử, ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng, năm chết bằng số và bằng chữ; trường hợp không rõ giờ, phút chết thì bỏ trống. Theo đó, khoản 2 Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về giấy báo tử như sau:

– Thủ trưởng cơ sở y tế cấp Giấy báo tử nếu người chết chết tại cơ sở y tế

– Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp Giấy xác nhận thay Giấy báo tử nếu người chết chết do thi hành án tử hình

– Cơ quan công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y sẽ thay Giấy báo tử nếu người chết chết trên phương tiện giao thông, do tai nạn, bị giết, chết đột ngột hoặc chết có nghi vấn

– UBND xã sẽ có trách nhiệm cấp Giấy báo tử trong các trường hợp còn lại

d. Nội dung của mục “Nơi chết”

Đối với mục “Nơi chết” thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi có trụ sở của cơ sở y tế trong trường hợp chết tại cơ sở y tế.

Ví dụ: Bệnh viện Bạch Mai, 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Trường hợp chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn, chết tại trại giam, trại tạm giam, nơi thi hành án tử hình, tại trụ sở cơ quan, tổ chức hoặc không xác định được nơi chết thì ghi địa danh hành chính đủ 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết.

Ví dụ: phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

e. Cách ghi mục “Nguyên nhân chết”

Mục “nguyên nhân chết” được ghi theo Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay giấy báo tử được hướng dẫn ở phần (3) nêu trên; trường hợp chưa xác định được nguyên nhân chết thì để trống.

f. Phần ghi về Giấy báo tử/giấy tờ thay Giấy báo tử

Về phần Giấy báo tử, giấy tờ thay thế cho giấy báo tử thì phải ghi rõ tên giấy tờ; số, ngày, tháng, năm cấp; cơ quan, tổ chức cấp.

Ví dụ: Giấy báo tử số 05/UBND-GBT, UBND phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cấp ngày 05/01/2016.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button