Giáo Dục

Toán lớp 6 bài 26 Phép nhân và phép chia phân số Kết nối tri thức

Toán lớp 6 bài 26: Phép nhân và phép chia phân số tập 2 trang 18 Chương 6 bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 sách mới. Lời giải này giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 25 Phép cộng và phép trừ phân số

1. Giải Toán 6 Phép nhân hai phân số

Toán lớp 6 trang 19 tập 2 Hoạt động 1

Em hãy nhớ lại quy tắc nhân hai phân số rồi tính

frac{8}{3} cdot frac{3}{7}frac{4}{6} cdot frac{5}{8}

Đáp án

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số vơi nhau và nhân các mẫu vơi nhau.

frac{8}{3} cdot frac{3}{7}=frac{24}{21}=frac{8}{7}

frac{4}{6} cdot frac{5}{8}=frac{20}{48}=frac{5}{12}

Toán lớp 6 trang 19 tập 2 Luyện tập 1

Tính

text { a. } frac{-2}{5} cdot frac{5}{4}

text { b. } frac{-7}{10} cdot frac{-9}{11}

Đáp án

text { a. } frac{-2}{5} cdot frac{5}{4}=frac{-10}{20}=frac{-1}{2}

text { b. } frac{-7}{10} cdot frac{-9}{11}=frac{63}{110}

Toán lớp 6 trang 20 tập 2 Vận dụng 1

Tính diện tích hình tam giác biết 1 cạnh dài frac{9}{5} cm, chiều cao ứng với cạnh đó bằngfrac{7}{3}cm

Đáp án

Diện tích của hình tam giác là: frac{1}{2} cdot frac{9}{5} cdot frac{7}{3}=frac{21}{10} mathrm{~cm}

2. Giải Toán 6 Tính chất của phép nhân

Toán lớp 6 trang 20 tập 2 Luyện tập 2

begin{aligned} &text { a. } frac{6}{13} cdot frac{8}{7} cdot frac{-26}{3} cdot frac{-7}{8}=left(frac{8}{7} cdot frac{-7}{8}right) cdotleft(frac{6}{13} cdot frac{-26}{3}right)  &=-1 .-4=4 end{aligned}

text { b. } frac{6}{5} cdot frac{3}{13}-frac{6}{5} cdot frac{16}{13}=frac{6}{5} cdotleft(frac{3}{13}-frac{16}{13}right)=frac{6}{5} cdot-1=-frac{6}{5}

3. Giải Toán 6 Phép chia phân số

Toán lớp 6 trang 20 tập 2 Hoạt động 2

begin{aligned} &frac{5}{4} cdot frac{4}{5}=frac{20}{20}=1  &frac{-5}{7} cdot frac{7}{-5}=frac{-35}{-35}=1 end{aligned}

Từ HĐ2, ta có :

Phân số nghịch đảo của 11 là frac{1}{11}

Phân số nghịch đảo của frac{7}{-5}frac{-5}{7}

Toán lớp 6 trang 21 tập 2 Hoạt động 3

Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0 , ta nhân số bị chia với phần nghịch đảo của số chia .

frac{3}{4}: frac{2}{5}=frac{3}{4} cdot frac{5}{2}=frac{15}{8}

Toán lớp 6 trang 21 tập 2 Luyện tập 3

text { a. } frac{-8}{9}: frac{4}{3}=frac{-8}{9} cdot frac{3}{4}=frac{-8.3}{9.4}=frac{-2}{3}

text { b. }(-2): frac{2}{5}=(-2) cdot frac{5}{2}=-5

Toán lớp 6 trang 20 tập 2 Vận dụng 2

Một cái bánh cần số phần của cốc đường là: frac{3}{4} cdot 9=frac{3.1}{4.9}=frac{1}{12} (phần)

Làm 6 cái bánh cần số phần cốc đường là: 6 cdot frac{1}{12}=frac{1}{2} (phần)

4. Giải Toán 6 Kết nối tri thức trang 21 phần Bài tập

Toán lớp 6 tập 2 trang 21 Bài 6.27

Thay dấu “?” bằng số thích hợp trong bảng sau:

frac{9}{25} 12 frac{-5}{6}
b 1 frac{-9}{8} 3
a.b ? ? ?
a:b ? ? ?

Đáp án

a frac{9}{25} 12 frac{-5}{6}
b 1 frac{-9}{8} 3
a.b frac{9}{25} frac{-27}{2} frac{-5}{2}
a:b frac{9}{25} frac{-32}{3} frac{-5}{18}

Toán lớp 6 tập 2 trang 21 Bài 6.28

Tính:

a) frac{7}{8}+frac{7}{8}:frac{1}{8}-frac{1}{2};

b) frac{6}{11}+frac{11}{3}.frac{3}{22}.

Đáp án

a) frac{7}{8}+frac{7}{8}:frac{1}{8}-frac{1}{2}= frac{7}{8}+frac{7}{8}.8-frac{1}{2}=frac{7}{8}-frac{4}{8}+7=frac{3}{8}+7=frac{59}{8}.

b) frac{6}{11}+frac{11}{3}.frac{3}{22}=frac{12}{22}+frac{11}{22}=frac{23}{22}.

Toán lớp 6 tập 2 trang 21 Bài 6.29

Tính một cách hợp lí:

a. frac{3}{4}.frac{1}{13}-frac{3}{4}.frac{14}{13};

b. frac{5}{13}.frac{-3}{10}.frac{-13}{5}.

Đáp án

a. frac{3}{4}.frac{1}{13}-frac{3}{4}.frac{14}{13}=frac{3}{4}.(frac{1}{13}-frac{14}{13})=frac{3}{4}.(-1)=-frac{3}{4}.

b. frac{5}{13}.frac{-3}{10}.frac{-13}{5}=(frac{5}{13}.frac{-13}{5})frac{-3}{10}=frac{3}{10}.

Toán lớp 6 tập 2 trang 21 Bài 6.30

Mỗi buổi sáng, Nam thường đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15km/h và hết 20 phút. Hỏi quãng đường từ nhà Nam đến trường dài bao nhiêu kilomet?

Đáp án

Đổi 20 phút = frac{1}{3} giờ

Quãng đường từ nhà Nam đến trường dài số kilomet là:

15.frac{1}{3}= 5(km)

Toán lớp 6 tập 2 trang 21 Bài 6.31

Một hình chữ nhật có chiều dài là frac{7}{2} cm, diện tích frac{21}{10} cm^{2}.Tìm chiều rộng của hình chữ nhật.

Đáp án

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

frac{21}{10}:frac{7}{2}=frac{3}{5}(cm)

Toán lớp 6 tập 2 trang 21 Bài 6.32

Tìm x, biết:

a) x.frac{7}{2}=frac{7}{9} ;

b) x: frac{8}{5}=frac{5}{2}

Đáp án

a. x=frac{7}{9}:frac{7}{2}=frac{7}{9}.frac{2}{7}=frac{2}{9}

b. x=frac{5}{2}.frac{8}{5}=frac{8}{2}=4

Toán lớp 6 tập 2 trang 21 Bài 6.33

Lớp 6A có frac{1}{3} số học sinh thích môn Toán. Trong số các học sinh thích môn Toán, có frac{1}{2} số học sinh thích môn Ngữ Văn. Hỏi có bao nhiêu phần số học sinh lớp 6A thích cả môn Toán và Ngữ Văn?

Đáp án

Số phần số học sinh lớp 6A thích cả môn toán và môn ngữ văn là:

frac{1}{3}.frac{1}{2}=frac{1}{6} (phần)

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài 27: Hai bài toán về phân số

Ngoài lời giải Toán 6 KNTT bài 26 trên đây. Các em học sinh tham khảo Toán lớp 6 Cánh Diều Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo có lời giải chi tiết cho từng bài học trên lớp để các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho chương trình sách mới. website.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button