Giáo Dục

Toán lớp 6 bài 27 Hai bài toán về phân số Kết nối tri thức

Toán lớp 6 bài 27: Hai bài toán về phân số Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 23, 24. Lời giải bao gồm chi tiết đáp án cho từng phần, từng bài tập để các em học sinh rèn kỹ năng Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 26: Phép nhân và phép chia phân số

1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Toán lớp 6 trang 23 tập 2 Luyện tập 1

Tính

a) frac{3}{100} của 200

b) frac{3}{4} giờ là bao nhiêu phút

Đáp án

text { a. } frac{3}{100} cdot 200=6

text { b. } frac{3}{4} .60 text { phút }=45 text { phút }

2. Tìm một số biết giá trị phân số của nó

Toán lớp 6 trang 24 tập 2 Luyện tập 2

Tìm một số biết -115 là frac{1}{4} của số đó

Đáp án

Số đó là: -115: frac{1}{4}=-460

Toán lớp 6 trang 24 tập 2 Vận dụng

Siêu thị có số mặt hàng là: 6000: frac{3}{4}=8000 (mặt hàng)

3. Toán lớp 6 Kết nối tri thức trang 24 tập 2 phần Bài tập

Toán lớp 6 tập 2 trang 24 bài 6.34

Tính:

a.frac{4}{5} của 100

b. frac{1}{4} của -8

Đáp án

a. frac{4}{5}.100=80

b. frac{1}{4}.left(-8right)=-2

Toán lớp 6 tập 2 trang 24 bài 6.35

a. frac{2}{5} của 30 m là bao nhiêu mét?

b. frac{3}{4} ha là bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

a. frac{2}{5} của 30 m là: frac{2}{5}.30=12m

b. frac{3}{4} ha là: frac{3}{4}.10000=7500m^2

Toán lớp 6 tập 2 trang 24 bài 6.36

Tìm một số, biết:

a. frac{2}{7} của số đó là 145;

b. -36 là frac{3}{8} của số đó.

Đáp án

a. Số đó là: 145:frac{2}{7}=frac{725}{2}

b. Số đó là: -36:frac{3}{8}=-96

Toán lớp 6 tập 2 trang 24 bài 6.37

Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải Quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m.

(Theo vnexpress.net)

Sau 15 phút, tàu có thể lặn được tới độ sâu bằng frac{2}{5} độ sâu tối đa. Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét?

Đáp án

Sau 15 phút, độ sâu mà tàu lặn được là: frac{2}{5}.300m=120m

Vậy lúc đó tàu cách mực nước biển 120 mét.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 25, 26 Kết nối tri thức

Ngoài lời giải Toán 6 KNTT bài 27 trên đây. Các em học sinh tham khảo Toán lớp 6 Cánh Diều Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo có lời giải chi tiết cho từng bài học trên lớp để các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho chương trình sách mới. website.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button