Giáo Dục

Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 41 Kết nối tri thức

Toán lớp 6 Luyện tập chung trang 41 Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập. Lời giải sau đây giúp các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình.

>> Bài trước: Toán lớp 6 bài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Chuyên mục sách mới: Giải Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ, chi tiết cả năm học cho các bạn cùng tham khảo, so sánh đối chiếu với bài làm của mình.

Bài 7.21 trang 41 Toán 6 tập 2

Tính bằng cách hợp lí

a. 5,3 – (-5,1) + (-5,3) + 4,9;

b. (2,7 – 5,14) – (48,6 – 7,3);

c. 2,5 . (-0,124) + 10,124 . 2,5.

Đáp án

a. 5,3 – (-5,1) + (-5,3) + 4,9

= [5,3+(-5,3)] + [4,9-(-5,1)]

= 4,9 + 5,1=10;

b. (2,7 – 5,14) – (48,6 – 7,3)

= 2,7-51,4 – 48,6 + 7,3

= (2,7 + 7,3) – (51,4 + 48,6)

= 10 – 100 = – 90;

c. 2,5 . (-0,124) + 10,124 . 2,5

= 2,5.[(-0,124) + 10,124]

= 2,5.10 = 25.

Bài 7.22 trang 41 Toán 6 tập 2

7,05 -(a + 3,5 + 0,85) khi a = -7,2.

Đáp án

Khi a = -7,2 ta có :

7,05 – (a + 3,5 + 0,85)

= 7,05 – [(-7,2) + 3,5 + 0,85]

= 9,9.

Bài 7.23 trang 41 Toán 6 tập 2

Gạo là thức ăn chính của người dân Việt Nam. Theo Viện dinh dưỡng Quốc gia, trong 100 g gạo tẻ có chứa khoảng 74 g chất bột đường; 9,4 g chất đạm; 4,74 g chất béo và nhiều vi chất khác.

a) Tính tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo.

b) Trong 1,5 kg gạo có chứa bao nhiêu gam chất béo.

Đáp án

a) Tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo là:

(4.74 : 100) . 100% = 4,74%

b. Trong 1,5 kg gạo có chứa số gam chất béo là:

4,74% . 1,5 = 0,0711kg = 71,1 (gam).

Bài 7.24 trang 41 Toán 6 tập 2

Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây; 4kg củ cải. Giá 1kg khoai tây là 18 nghìn đồng; 1 kg củ cải là 15,6 nghìn đồng.

a) Tính tổng số tiền hàng.

b) Khi thanh toán Cường phải trả thêm tiền thuế giá trị tăng VAT, được tính bằng 10% tổng số tiền hàng.Tính số tiền Cường phải thanh toán.

Đáp án

a) Tổng số tiền hàng là:

3,5.18 + 4.15,6 = 107,4 (nghìn đồng)

b) Số tiền Cường phải thanh toán là:

107,4 + 107,4.10% = 118,14 (nghìn đồng).

Bài 7.25 trang 41 Toán 6 tập 2

Theo báo điện tử VINANET (14-2-2020), năm 2019 Việt Nam sản xuất khoảng 201 nghìn tấn hạt tiêu. Như vậy, sản lượng hạt tiêu Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng hạt tiêu toàn thế giới. Em hãy tính sản lượng hạt tiêu để sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019.

Đáp án

Sản lượng hạt tiêu để sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019 là:

201 : 30% = 670 (nghìn tấn)

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 7 trang 42 Kết nối tri thức

Ngoài lời giải Toán 6 KNTT bài Luyện tập chung trang 41 trên đây. Các em học sinh tham khảo Toán lớp 6 Cánh Diều Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo có lời giải chi tiết cho từng bài học trên lớp để các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho chương trình sách mới. website.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button