Giáo Dục

Tóm tắt lý thuyết Địa lý 10 bài 2


Tóm tắt lý thuyết Địa lý 10 bài 2

Tóm tắt lý thuyết Địa lý 10 bài 2 vừa được thư viện tài liệu website.com sưu tầm và đăng tải. Bài viết tổng hợp toàn bộ nội dung lý thuyết trọng tâm của bài học, được trình bày khoa học nhằm hỗ trợ quá trình dạy và học môn Địa lý 10 đạt chất lượng. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

 • Tóm tắt lý thuyết Địa lý 10 bài 1
 • Tóm tắt lý thuyết Địa lý 10 bài 3

ĐỊA LÝ 10 BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ

Nội dung chính của bài:

 1. Phương pháp kí hiệu.
 2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động.
 3. Phương pháp chấm điểm.
 4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ.

1. Phương pháp kí hiệu

a. Đối tượng biểu hiện:

 • Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể.
 • Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.

b. Các dạng kí hiệu:

 • Kí hiệu hình học
 • Kí hiệu chữ
 • Tượng hình

c. Khả năng biểu hiện:

 • Vị trí phân bố của đối tượng.
 • Số lượng của đối tượng.
 • Chất lượng của đối tượng.

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

a. Đối tượng biểu hiện:

 • Biểu hiện sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên và kinh tế xã hội.

b. Khả năng biểu hiện:

 • Hướng di chuyển của đối tượng.
 • Số lượng, tốc độ của đối tượng di chuyển.

3 Phương pháp chấm điểm

a. Đối tượng biểu hiện:

 • Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm.

b. Khả năng biểu hiện:

 • Sự phân bố của đối tượng.
 • Số lượng của đối tượng.

4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ:

a. Đối tượng biểu hiện:

 • Biểu hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.

b. Khả năng biểu hiện:

 • Số lượng của đối tượng.
 • Chất lượng của đối tượng.
 • Cơ cấu của đối tượng

Tổng kết bài học:

Phương pháp biểu hiện

Đối tượng biểu hiện

Khả năng biểu hiện

1. Phương pháp kí hiệu

Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể.

Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.

– Vị trí phân bố của đối tượng.

– Số lượng của đối tượng

– Chất lượng của đối tượng.

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế-xã hội.

– Hướng di chuyển của đối tượng.

– Khối lượng của đối tượng di chuyển.

– Chất lượng của đối tượng di chuyển.

3. Phương pháp chấm điểm

Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm có giá trị như nhau.

– Sự phân bố của đối tượng.

– Số lượng của đối tượng.

4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ

Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong các lãnh thổ đó.

– Số lượng của đối tượng.

– Chất lượng của đối tượng.

– Cơ cấu của đối tượng.

Trên đây website.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Tóm tắt lý thuyết Địa lý 10 bài 2. Bài viết tổng hợp toàn bộ nội dung lý thuyết của bài 2 môn Địa lý lớp 10 về một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập môn Địa lý lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu một số môn Toán lớp 10, Ngữ văn lớp 10, Lịch sử lớp 10…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button