Pháp Luật

Tổng biên chế công chức, viên chức năm 2021 tại Hà Nội

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND Hà Nội 2020

Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã phê duyệt tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021 tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 09/12/2020.

  • Thay đổi căn cứ tính tiền lương của người lao động ngày lễ, Tết
  • Đã có Nghị định 148/2020 sửa một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Theo đó, thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 và quyết định giao biên chế cho các cơ quan của Thành phố, quận, huyện, thị xã như sau:

– Biên chế hành chính: 9.003 biên chế, trong đó:

+ Biên chế công chức: 7.927 biên chế;

+ Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 1.076 chỉ tiêu.

– Biên chế sự nghiệp: 135.383 biên chế, trong đó:

+ Biên chế viên chức: 116.380 biên chế;

+ Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 64 chỉ tiêu;

+ Lao động hợp đồng theo định mức: 8.539 chỉ tiêu.

(Xem chi tiết tại biểu số 01, 02 kèm theo Nghị quyết 29/NQ-HĐND)

HĐ ND Thành phố giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp đúng số giao theo Nghị quyết 29/NQ-HĐND. Trong năm 2021, nếu được Chính phủ, Bộ Nội vụ giao bổ sung biên chế thì UBND Thành phố lên phương án thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố để thực hiện và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 09/12/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Big Data VN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button