Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa 10 Chương Oxi – Lưu huỳnh


BÀI TẬP CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH

Nhằm giúp đỡ các bạn học sinh nắm chắc các kiến thức về oxi, lưu huỳnh, website.com xin giới thiệu tới các bạn “Trắc nghiệm Hóa 10 Chương oxi lưu huỳnh”. Tài liệu này giúp các bạn hệ thống kiến thức đã học phục vụ cho thi học kì, ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học môn hóa.

  • Đề cương ôn tập môn Hóa học lớp 10 học kì 2
  • Các dạng bài tập môn Hóa học lớp 10

Bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

Câu 1. Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào phải dùng H2SO4 đặc?

A. H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O.

B. 3H2SO4 + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2↑.

C. H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O.

D. 2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O.

Câu 2. Khi cho ozon tác dụng với giấy có tẩm dung dịch kali iotua và hồ tinh bột thấy xuất hiện màu xanh. Hiện tượng này xảy ra là do:

A. Sự oxi hóa tinh bột

B. Sự oxi hóa kali

C. Sự oxi hóa iotua

D. Sự oxi hóa ozon

Câu 3. Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào có thể dùng H2SO4 loãng?

A. H2SO4 + Fe → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2.

B. H2SO4 + FeO → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2.

C. H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O.

D. H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O.

Câu 4. Trong các oxit dưới đây, trong phân tử nào có liên kết ion ?

A. CaO

B. CO2.

C. SiO2.

D. SO2.

Câu 5. Trộn dung dịch chứa 1 mol H2SO4 với dung dịch chứa 1,5 mol NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cho dung dịch bay hơi đến khô, chất rắn thu được là:

A. Muối NaHSO4.

B. Hỗn hợp muối NaHSO4 và Na2SO4.

C. Hỗn hợp NaHSO4, Na2SO4 và NaOH.

D. Muối Na2SO4.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai? Lưu huỳnh và hợp chất chủa nó có tính chất sau :

A. Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

B. Lưu huỳnh dioxit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

C. Hidro sunfua vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

D. Axit sunfuric chỉ có tính oxi hóa.

Câu 7. Oxi không phản ứng trực tiếp với :

A. Flo

B. Crom

C. Cacbon

D. Lưu huỳnh

Câu 8. Lưu huỳnh có các số oxi hóa sau :

A. -1 ; 0 ; +4 ; +2

B. -2 ; +6 ; +4 ; 0

C. -2 ; -4 ; +6 ; 0

D. -2 ; -4 ; +6 ; +8

Câu  9. Lưu huỳnh tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng theo sơ đồ phản ứng: S + H2SO4 đặc nóng → SO2 + H2O. Hệ số cân bằng của các chất phản ứng và sản phẩm lần lượt là:

A. 1, 2, 2, 3.

B. 1, 2, 3, 4

C. 1, 2, 3, 2

D. 2, 1, 4, 3

Câu 10. Axit sunfuric loãng có những tính chất:

1) Phản ứng với một số muối.

2) Phản ứng với đồng.

3) Phản ứng với nhôm

4) Phản ứng với tất cả các oxit

5) Làm mất màu các thuốc thử.

6) Tạo thành muối axit.

Những ý đúng là:

A. 1, 3, 6

B. 2, 3, 5, 6

C. 1, 2, 3, 4, 5

D. 1, 2, 3, 5

Câu 11. Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 (thuốc tím) thấy màu tím nhạt dần rồi mất màu Nguyên nhân là do:

A. KMnO4 đã khử SO2 thành H2SO4

B. SO2 đã khử KMnO4 thành Mn2+ 

C. SO2 đã oxi hóa KMnO4 thành MnO2

D. H2O đã oxi hóa KMnO4 thành Mn2+ 

Câu 12. Trong phản ứng hóa học: H2O2 + 2KI → I2 + 2KOH

A. H2O2 vừa là chất oix hóa, vừa là chất khủ.

B. H2O2 là chất oxi hóa

C. KI là chất oxi hóa

D. H2O2 là chất khử

Câu 13. Trong các dãy dưới đây, dãy nào chứa các chất chỉ có tính oxi hóa?

A. H2O2, HCl, SO3

B. FeSO4, KMnO4, SO

C. O2, Cl2, S

D. O3, KClO3, H2SO

Câu 14. Lưu huỳnh dioxit tham gia những phản ứng sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr (1)

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Phát biểu nào sau đây sai:

A. Ở phản ứng (1) SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.

B. Ở phản ứng (2) SO2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. Ở phản ứng (1) SO2 vừa là chất khử, phản ứng (2) H2S là chất khử

D. Ở phản ứng (2) SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử

Câu 15. So với nguyên tử S, ion S2- có:

A. Bán kính nhỏ hơn, số electron nhiều hơn

B. Bán kính lớn hơn, số electron nhiều hơn

C. Bán kính lớn hơn, số electron ít hơn.

D. Bán kính nhỏ hơn, số electron ít hơn

……………………………………………

Trên đây website đã giới thiệu Trắc nghiệm Hóa 10 Chương Oxi – Lưu huỳnh. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button