Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 1: Thành phần nguyên tử


Bài tập trắc nghiệm Hóa 10

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 1: Thành phần nguyên tử hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện những kiến thức đã được học, rèn luyện với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau nhằm nâng cao thành tích học tập lớp 10.

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

 • 1

  Nguyên tử X có 26 proton trong hạt nhân.

  Cho các phát biểu sau về X:

  X có 26 nơtron trong hạt nhân.

  X có 26 electron ở vỏ nguyên tử.

  X có điện tích hạt nhân là 26+.

  Khối lượng nguyên tử X là 26u.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 • 2

  Nguyên tử vàng có 79 electron ở vỏ nguyên tử. Điện tích hạt nhân của nguyên tử vàng là

 • 3

  Một nguyên tử có 12 proton và 12 nơtron trong hạt nhân. Điện tích của ion tạo thành khi nguyên tử này bị mất 2 electron là

 • 4

  Nguyên tử natri có 11 electron ở vỏ nguyên tử và 12 nơtron trong hạt nhân. Tỉ số khối lượng giữa hạt nhân và nguyên tử natri là

 • 5

  Tưởng tượng ta có thể phóng đại hạt nhân thành một quả bóng bàn có đường kính 4 cm thì đường kính của nguyên tử là bao nhiêu? Biết rằng đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng 104 lần.

 • 6

  Một nguyên tử chỉ có 1 electron ở vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử có khối lượng là 5,01.10-24 gam. Số hạt proton và hạt nơtron trong hạt nhân nguyên tử này lần lượt là

 • 7

  Cho biết nguyên tử crom có khối lượng 52u, bán kính nguyên tử này bằng 1,28 Å.

  a) Khối lượng riêng của nguyên tử crom là

  Coi nguyên tử crom là hình cầu, thể tích nguyên tử là

  V=(4/3) πr3 = 8,78. 10-24 (cm3)

  Vậy khối lượng riêng của nguyên tử là

  D = m/V = (52.1,67.10-24)/(8,78. 10-24 ) = 9,89 (g/cm3)

 • b

  Coi khối lượng của nguyên tử tập trung trong hạt nhân. Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử crom là

  Thực tế coi nguyên tử là một quả cầu rỗng, khối lượng tập trung ở hạt nhân.

  Thể tích hạt nhân là : V = 4/3 πr3= 3,76.10-39 (cm3)

  Vậy khối lượng riêng của hạt nhân là :

  D = m/V = (52.1,67.10-27)/(3,76.10-39 ) = 2,31.10-13 (kg/cm3)

 • 8

  Bắn một chùm tia α đâm xuyên qua một mảnh kim loại. Hỏi khi một hạt nhân bị bắn phá, có khoảng bao nhiêu hạt α đã đi xuyên qua nguyên tử? biết rằng đường kính nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng 104 lần.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button