Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử


Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử được website.com đăng tải. Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Hóa học theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Câu 1: Cho một viên kẽm nhỏ vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch axit sunfuric loãng. Hiện tượng xảy ra là

A. Viên kẽm tan, không có khí thoát ra.

B. Viên kẽm tan, thoát ra khí không màu, nhẹ hơn không khí.

C. Viên kẽm tan, thoát ra khí không màu, mùi trứng thối.

D. Viên kẽm tan, thoát ra khí không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí.

Câu 2: Cho một viên kẽm nhỏ vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch axit sunfuric đặc, đun nóng. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kẽm là chất khử, axit sunfuric là chất oxi hóa.

B. Kẽm là chất oxi hóa, axit sunfuric vừa là chất khử.

C. Kẽm là chất khử, axit sunfuric vừa là chất oxi hóa, vừa là môi trường.

D. Kẽm là chất oxi hóa, axit sunfuric vừa là chất khử, vừa là môi trường.

Câu 3: Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CuSO4 loãng. Hiện tượng xảy ra là

A. Đinh sắt tan ra.

B. Có một lớp đồng đỏ bám ngoài đinh sắt.

C. Màu xanh của dung dịch đậm lên.

D. Dung dịch chuyển sang màu vàng.

Câu 4: Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CuSO4 loãng. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm là phản ứng thế.

B. Sắt là chất khử.

C. Đồng sunfat à chất oxi hóa.

D. Sản phẩm là sắt (III) sunfat.

Câu 5: Đốt một bang magie rồi cho vào bình chứa khí CO2 thì thấy phản ứng tiếp tục xảy ra và sản phẩm tạo thành là bột trắng và muội đen.

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Bột trắng là MgO

B. Muội đen là cacbon (C)

C. Mg chuyển từ số oxi hóa 0 đến -2

D. Cacbon (C) chuyển từ số oxi hóa +4 đến 0

Câu 6: Nhỏ từng giọt dung dịch KMnO4 vào ống nghiệm chứa 3 ml dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4, lắc nhẹ.

Mô tả nào sau đây đúng?

A. Màu tím biến mất, dung dịch đổi sang màu vàng nhạt.

B. Xuất hiện kết tủa bột đen.

C. Dung dịch đổi sang màu hồng.

D. Xuất hiện kết tủa màu trắng, dung dịch đổi sang màu xanh.

Đáp án trắc nghiệm Hóa 10 Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

1. B

2. C

3. B

4. D

5. C

6. A

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 22: Clo

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button