Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 21: Khái niệm về nhóm halogen


Bài tập trắc nghiệm Hóa 10

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 21: Khái niệm về nhóm halogen là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho học sinh, không chỉ nắm vững kiến thức trọng tâm của bài mà còn làm quen nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Hóa trong chương trình học lớp 10.

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 22: Clo

 • 1
  Những nguyên tố halogen thuộc nhóm
 • 2
  Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen là
 • 3
  Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là
 • 4
  Trong nhóm halogen, sự biến đổi tính chấ nào sau đây của đơn chất đi từ flo đến iot là đúng?
 • 5
  Đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2):
 • 6
  Dung dịch muối không tác dụng với dung dịch AgNO3
 • 7
  Phát biểu nào sau đây sai?
 • 8
  Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Thành phần phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button