Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 21: Khái quát về nhóm halogen


Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 21: Khái quát về nhóm halogen được website.com đăng tải. Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Hóa học theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

  • Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 17: Phản ứng oxi hóa khử
  • Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
  • Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử
  • Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Câu 1: Những nguyên tố halogen thuộc nhóm

A. IA

B. VA

Bài viết gần đây

C. VIA

D. VIIA

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 2: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen là

A. ns2np4

B. ns2np5

C. ns2np3

D. ns2np6

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3: Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là

A. Clo

B. Brom

C. Flo

D. Iot

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 4: Trong nhóm halogen, sự biến đổi tính chấ nào sau đây của đơn chất đi từ flo đến iot là đúng?

A. Ở điều kiện thường, trạng thái tập hợp chuyển từ thể khí sang thể lỏng và rắn.

B. Màu sắc nhạt dần.

C. Nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

D. Tính oxi hóa tăng dần.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 5: Đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2):

A. Ở điều kiện thường là chất khí.

B. Tác dụng mãnh liệt với nước.

C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

D. Tính chất hóa học cơ bản là tính oxi hóa.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 6: Dung dịch muối không tác dụng với dung dịch AgNO3

A. NaF

B. NaCl

C. NaBr

D. NaI

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.

B. Flo có tính oxi hóa mạnh hơn clo.

C. Trong các hợp chất, flo và clo có các số oxi hóa -1, +1, +3, +5, +7.

D. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 8: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Thành phần phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là

A. 47,2 %

B. 52,8

C. 58,2%

D. 41,8%

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 9. Hãy chỉ ra mệnh đề không chính xác:

A. Tất cả muối AgX (X là halogen) đều không tan trong nước.

B. Tất cả các hiđro halogenua đều tồn tại ở thể khí, ở điều kiện thường.

C. Tất cả các hiđro halogenua khi tan vào nước đều cho dung dịch axit.

D. Các halogen (từ F2 đến I2) tác dụng trực tiếp với hầu hết các kim loại.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 10. Trong các phản ứng hoá học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron ?

A. Nhận thêm 1 electron.

B. Nhận thêm 2 electron.

C. Nhường đi 1 electron.

D. Nhường đi 7 electron.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 11. Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr và KBr thu được muối NaCl và KCl, đồng thời thấy khối lượng muối giảm 4,45 gam. Thể tích khí clo đã tham gia phản ứng với 2 muối trên (đo ở đktc) là

A. 4,48 lít.

B. 3,36 lít.

C. 2,24 lít.

D. 1,12 lít.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 12. Cho các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào chứng minh Cl2 có tính oxi hoá mạnh hơn Br2?

A. Br2 + 2NaCl → 2NaBr + Cl2

B. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

C. Br2 + 2NaOH → NaBr + NaBrO + H2O

D. Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Xem đáp án

Đáp án D

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

  • Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 22: Clo
  • Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua
  • Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 26: Luyện tập nhóm halogen
  • Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 21: Khái quát về nhóm halogen. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button