Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài thực hành số 5 và 6


Bài tập trắc nghiệm Hóa 10

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài thực hành số 5 và 6 là bài trắc nghiệm tổng hợp, giúp học sinh củng cố lại lý thuyết đã được học, làm quen các bài tập trắc nghiệm Hóa mới nhằm nâng cao thành tích học tập môn Hóa lớp 10.

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 34: Luyện tập: Oxi và Lưu huỳnh

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

 • 1

  Cho vào ống nghiệm 1 đến 2 ml dung dịch hidro sunfua, nhỏ tiếp từng giọt dung dịch SO2 vào ống nghiệm. Hiện tượng quan sát được là

 • 2

  Cách pha loãng axit H2SO4 đặc nào sau đây an toàn nhất?

 • 3

  Rót vào cốc chứa đường saccarozơ khoảng 10 đến 15 ml dung dịch H2SO4 đặc. Hiện tượng quan sát được là

 • 4

  Cho vào ống nghiệm vài mảnh đồng nhỏ, cho tiếp dung dịch axit sunfuric đặc vào ống nghiệm. Đun nóng ống nghiệm trên ngon lửa đền cồn. Hiện tượng quan sát được là

 • 5

  Chuẩn bị hai ống nghiệm như sau:

  Ống (1) chứa 3 gam dung dịch HCl 18%.

  Ống (2) chứa 9 gam dung dịch HCl 6%.

  Cho đồng thời vào mỗi ống nghiệm 0,5 gam kẽm hạt có kích thước giống nhau cho đến khi phản ứng hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • 6

  Chuẩn bị 4 ống nghiệm được đánh dấu theo thứ tự (1), (2), (3), (4). Cho vào mỗi ống nghiệm 3 ml dung dịch H2SO4 15%. Đun nóng dung dịch trong ống nghiệm (3), (4), sao đó cho vào ống nghiệm (1) và (3), mỗi ống nghiệm 0,5 gam kẽm hạt, cho vào ống nghiệm (2) và (4), mỗi ống nghiệm 0,5 gam kẽm bột. Ống nghiệm có khí thoát ra nhanh nhất là

 • 7

  Thực hiện phản ứng trong hai cốc:

  Cốc (1): 25 ml H2SO4 0,1M và 25 ml dung dịch Na2S2O2 0,1M;

  Cốc (2): 25 ml H2SO4 0,1M và 10 ml dung dịch Na2S2O2 0,1M và 15 ml H2O. Dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ trong cả hai cốc.

  Phát biểu nào sau đây đúng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button