Giáo Dục

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 11


Trắc nghiệm hóa học 9 bài 11

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 11 là tài liệu tham khảo hữu ích do website biên soạn, hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học và ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Hóa lớp 9.

 • Trắc nghiệm hóa học 9 bài 12
 • Trắc nghiệm hóa học 9 bài 10

Hóa học 9 Bài 11: Phân bón hóa học

Phần câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Loại phân đạm có hàm lượng nitơ cao nhất là

A. (NH4)2SO4

B. NH4NO3

C. CO(NH2)2

D. NH4Cl

Câu 2. Dãy gồm các phân bón hóa học đơn là

A. KCl, NH4Cl, (NH4)2SO4 và Ca(H2PO4)2

B. KCl, KNO3, Ca3(PO4)2 và Ca(H2PO4)2

C. K2SO4, NH4NO3, (NH4)3PO4 và Ca(H2PO4)2

D. KNO3, NH4Cl, (NH4)3PO4 và Ca(H2PO4)2

Câu 3. Nguyên tố có tác dụng kích thích bộ rễ ở thực vật là

A. N

B. C

C. P

D. K

Câu 4. Cách nào sau đây không tạo ra phân bón kép

A. Tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hóa học tạo ra KNO3

B. Tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hóa học tạo ra (NH4)2HPO4

C. Tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hóa học tạo ra (NH4)2SO4

D. Trộn hỗn hợp NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl

Câu 5. Một người làm vườn đã dùng 1kg ure CO(NH2)2 để bón rau. Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho rau là:

A. 466,7 gam

B. 233,3 gam

C. 4667 gam

D. 2333 gam

Câu 6. Cho 3 mẫu phân bón: phân kali (KCl), phân đạm (NH4NO3) và phân lân [Ca(H2PO4)2]. Thuốc thử có thể dùng để nhận ra 3 mẫu phân bón trên là:

A dung dịch HCl

B. Dung dịch Ca(OH)2

C. Dung dịch Na2CO3

D. Dung dịch NaHCO3

Câu 7. Nguyên tố có tác dụng kích thích cây trồng ra hoa, làm hạt ở thực vật là:

A. Magie

B. Kali

C. Nitơ

D. Lưu huỳnh

Câu 8. Phân đạm cung cấp nguyên tố N cho cây trồng, giúp cây trồng phát triển mạnh . Đạm urê được sử dụng rộng rãi do có những ưu điểm vượt trội như: dễ tan trong nước, hàm lượng N cao,… Công thức hóa học của đạm urê là:

A. NH4NO3

B. NH4Cl

C. CO(NH2)2

D. (NH4)3PO4

Câu 9. Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về phân bón kép

A. Phân bón kép có chứa hai hoặc cả ba nguyên tố dinh dưỡng N, P, K

B. Phân NPK là hỗn hợp các muối NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl

C. Tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hóa học như KNO3 (kali và đạm), (NH4)2HPO4 (đạm và lân)

D. Phân bón kép có chứa 2 nguyên tố dinh dưỡng

Câu 10. Người ta sử dụng 500 gam (NH4)2SO4 để bón cho cây trồng. Tính thành phần % của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón

A. 21,21%

B. 42,42%

C. 14,14%

D. 26,17 %

Phần đáp án câu hỏi trắc nghiệm

1C 2A 3C 4C 5A
6B 7B 8C 9D 10A

Câu 1.

Tính hàm lượng thành phần % khối lượng của Nito trong các hợp chất

begin{array}{l}
% {N_{{{(N{H_4})}_2}S{O_4}}} = frac{{28}}{{132}}.100% = 21,21% 
% {N_{N{H_4}N{O_3}}} = frac{{28}}{{80}}.100% = 35% 
% {N_{CO{{(N{H_2})}_2}}} = frac{{28}}{{60}}.100% = 46,67% 
% {N_{N{H_4}Cl}} = frac{{14}}{{53,5}}.100% = 26,17% 
end{array}

Câu 5.

Hàm lượng thành phần % của nito trong CO(NH2)2 là:

% {N_{CO{{(N{H_2})}_2}}} = frac{{28}}{{60}}.100% = 46,67%

Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho rau là:

{m_{{N_{CO{{(N{H_2})}_2}}}}} = 1000.46,67% = 466,7 gam

Câu 10.

Hàm lượng thành phần % của nito trong (NH4)2SO4 là:

% {N_{{{(N{H_4})}_2}S{O_4}}} = frac{{28}}{{132}}.100% = 21,21%

…………………………………..

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

 • Giải bài tập trang 39 SGK Hóa lớp 9: Phân bón hóa học
 • Hóa học 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

Trên đây website đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Trắc nghiệm hóa học 9 bài 11. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button