Giáo Dục

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 25


Trắc nghiệm hóa học 9 bài 25 Tính chất của phi kim

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 25 Tính chất của phi kim được website biên soạn với 10 câu hỏi trắc nghiệm, giúp các bạn học sinh được luyện tập với các dạng bài tập sau mỗi bài học.

  • Trắc nghiệm hóa học 9 bài 21
  • Trắc nghiệm hóa học 9 bài 20
  • Cách nhận biết các chất hóa học lớp 8 và 9

Hóa 9 bài 25 Tính chất của phi kim

Phần câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Phi kim có những tính chất nào dưới đây?

A. Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

B. Đều là chất rắn ở điều kiện thường

C. Dẫn điện tốt, nhưng dẫn nhiệt kém

D. Có thể là chất rắn hoặc chất lỏng hoặc chất khí ở điều kiện thường.

Câu 2. Dãy chất nào dưới đây các phi kim không thể tác dụng được

A. Oxi, hidro, một số kim loại và một số phi kim khác

B. Nước, các dung dịch axit, các dung dịch bazơ

C. Một số kim loại

D. Một số kim loại và một số phi kim

Câu 3. Cặp chất nào dưới đây không xảy ra phản ứng

A. Khí flo và oxi

B. Cacbon và oxi

C. Bột nhôm và lưu huỳnh

D. Axit clohidric và photpho

Câu 4. Bột sắt với oxi tác dụng với nhau ở điều kiện nào

A. Ở nhiệt độ thường

B. Cần chất xúc tác

C. Có ánh sáng

D. Nung nóng

Câu 5. Đốt cháy mẩu photpho trên muôi sứ trong không khí thu được chất rắn màu trắng. Hòa tan chất rắn vào nước thu được dung dịch X. Thả mẩu quỳ tím vào dung dịch X thấy hiện tượng:

A. Màu quỳ đổi đổi sang hồng

B. Màu quỳ tím đổi sang đỏ

C. Màu quỳ tím đổi sang màu xanh

D. Quỳ tím bị mất màu

Câu 6. Phi kim có mức độ hoạt động hóa học yếu nhất là:

A. Flo

B. CLo

C. Oxi

D. Silic

Câu 7. Cho các nguyên tố sau: C, N, O, F nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất

A. C

B. N

C. O

D. F

Câu 8. Phi kim nào sau đây tồn tại ở thể lỏng

A. Flo

B. Clo

C. Brom

D. Iot

Câu 9. Một phi kim X ở thể rắn, tạo được 2 oxit XO2 và XO3. Phân tử khối của oxi này bằng 0,8 lần phân tử khối của oxit kia. Nguyên tố X là

A. Cacbon

B. Lưu huỳnh

C. Photpho

D. Silic

Câu 10. Hỗn X gồm bột Mg và Zn có tỉ lệ số mol là 2:1. Khi đốt hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong một lượng vừa đủ khí clo thu được được 6,52 gam muối clorua. Giá trị của m là

A. 1,78 gam

B. 2,26 gam

C. 2,62 gam

D. 2,16 gam

Đáp án Hướng dẫn giải 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
D B B A B D D C B B

Câu 9. 

Ta có MXO2 = 0,8. MXO3 => (MX+32) = 0,8(MX+48) => MX=32

X là lưu huỳnh

Câu 10. 

Mg + Cl2 overset{t^{circ } }{rightarrow} MgCl2

2x                      2x

Zn + Cl2 overset{t^{circ } }{rightarrow} ZnCl2

x                    x

m muối = 2x.95 + 136x = 6,52 => x = 0,02

m = 2.0,02.24 + 0,02.65 = 2,26 gam

………………………………………..

Trên đây website đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Trắc nghiệm hóa học 9 bài 25. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button