Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 36


Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 36: Metan

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 36 được website biên soạn tổng hợp các dạng câu hỏi bài tập xuất hiện trong bài, giúp các bạn học sinh củng cố, ghi nhớ kiến thức vận dụng làm các dạng bài. Mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 36

Câu 1: Phản ứng hóa học đặc trưng của metan là:

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng oxi hóa – khử.

D. Phản ứng phân hủy.

Câu 2: Các tính chất vật lí cơ bản của metan là:

A. Chất lỏng, không màu, tan nhiều tron nước

B. Chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, tan ít trong nước

C. Chất khí không màu, tan nhiều trong nước

D. Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, tan ít trong nước

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm có thể thu khí CH4 bằng cách:

A. Đẩy không khí (ngửa bình)

B. Đẩy axit

C. Đẩy nước (úp bình)

D. Đẩy bazo

Câu 4: Để chứng minh sản phẩm của phản ứng cháy giữa metan và oxi có tạo thành khí cacbonic hay không ta cho vào ống nghiệm hóa chất nào say đây?

A. Nước cất

B. Nước vôi trong

C. Nước muối

D. Thuốc tím

Câu 5: Điều kiện để phản ứng giữa Metan và Clo xảy ra là:

A. Có bột sắt làm xúc tác

B. Có axit làm xúc tác

C. Có nhiệt độ

D. Có ánh sáng

Câu 6: Thể tích khí oxi cần để đốt cháy hết 3,36 lít khí metan là:

A. 22,4 lít

B. 4,48 lít

C. 3,36 lít

D. 6,72 lít

Câu 7: Chất nào sau đây gây nổ khi trộn với nhau?

A. H2 và O2

B. H2 và Cl2

C. CH4 và H2

D. CH4 và O2

Câu 8: Để thu được khí CH4 từ hỗn hợp CO2 và CH4 người ta dùng hóa chất nào sau đây?

A. CaO khan

B. HCl loãng

C. Ca(OH)2 dư

D. H2SO4 đặc

Câu 9: Phương trình hóa học nào sau đây là đúng?

A. CH4 + Cl2 → CH2Cl2 + H2 (ánh sáng)

B. CH4 + Cl2 → CH2 + 2HCl (ánh sáng)

C. 2CH4 + Cl2 → 2CH3Cl + H2 (ánh sáng)

D. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl (ánh sáng)

Câu 10: Thành phần chính của khí thiên nhiên (khí đồng hành), khí dầu mỏ, khí ủ phân rác là:

A. C6H6

B. C2H2

C. CH4

D. C2H4

Câu 11: Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố C và H trong hợp chất metan lần lượt là:

A. 70%; 30%.

B. 75%; 25%.

C. 80%; 20%.

D. 90%; 10%.

Câu 12: Khi tiến hành phản ứng thế giữa khí metan với clo có chiếu sáng thu được một sản phẩm thế chứa 83,529% clo theo khối lượng. Công thức của sản phẩm thế thu được là:

A. CH3Cl

B. CHCl3

C. CCl4

D. CH2Cl2

Đáp án trắc nghiệm Hóa 9 bài 36

1A 2B 3C 4B 5D 6D
7D 8C 9D 10C 11B 12D

…………………………………………….

website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 36 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button