Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 38


Câu hỏi Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 38: Axetilen

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 38 được website biên soạn là tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 bài 34. Hy vọng giúp các bạn học sinh nâng cao cũng như rèn luyện khả năng làm bài tập. Mời các bạn tham khảo

  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 37
  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 36
  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 35

Bài tập trắc nghiệm hóa 9 bài 38

Câu 1. Trong phân tử axetilen có

A. 4 liên kết hóa học

B. 6 liên kết hóa học

C. 1 kiểu liên kết hóa học

D. 5 liên kết hóa học

Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, axetilen được điều chế bằng cách nào.

A. cho đất dèn (thành phần chính của canxi cacbua) tác dụng với nước.

B. Nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao

C. Cho etilen tác dụng với brom tạo thành BrCH2CH2Br, sau đó tiến hành tách HBr

D. Tách hidro của etilen

Câu 3. Trong điều kiên thích hợp, axetilen có thể tác dụng được với các chất dãy nào sau đây

A. H2, Br2, dung dịch H2SO

B. H2, H2O, Br2, HCl

C. H2, H2O, Br2, HBr, dung dịch NaOH

D. H2, H2O, Br2, dung dịch H2SO4

Câu 4. Axetilen tham gia phản ứng cộng H2O (xúc tác HgSO4, thu được sản phẩm hữu cơ là:

A. C2H4(OH)2

B. CH3CHO

C. CH3COOH

D. C2H5OH

Câu 5: Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây?

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cộng với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Câu 6: Phản ứng nào sau đây không tạo ra axetilen?

A. Ag2C2 + HCl→

B. CH4 overset{1500^{o}C }{rightarrow}

C. Al4C3 + H2O→

D. CaC2 + H2O→

Câu 7: Cho một loại đất đèn chứa 80%CaC2 nguyên chất vào một lượng nước dư, thu được 4,48 lít khí (đktc). Khối lượng đất đèn đem dùng là:

A. 12,8 gam

B. 10,24 gam

C. 16 gam

D. 17,6 gam

Câu 8: Axetilen có tính chất vật lý

A. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

B. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

C. là chất khí không màu, không mùi, tan trong nước, nhẹ hơn không khí .

D. là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hóa:

CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC

Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 (ở đktc). Giá trị của V là ( biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

A. 224

B. 286,7

C. 358,4

D. 448

Câu 10: Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là

A. nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao.

B. nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.

C. nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.

D. nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.

Câu 11: Khi ném đất đèn xuống ao sẽ làm cá chết, đó là do

A. khí axetilen sinh ra có độc tính

B. cacbua canxi (thành phần chính của đất đèn) là một chất độc

C. trong thành phần của đất đèn, ngoài canxi cacbua CaC2 còn có một số muối sunfua, photphua gây độc cho cá

D. khí axetilen tác dụng với nước sinh ra chất độc làm cá bị chất

Câu 12: Trong điều kiện nhiệt độ áp suất không đổi thì axetilen phản ứng với oxi theo tỉ lệ thể tích là

A. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 4 lít khí O2.

B. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 5 lít khí O2.

C. 3 lít khí C2H2 phản ứng với 2 lít khí O2.

D. 3 lít khí C2H2 phản ứng với 1 lít khí O2.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 38

1D 2A 3B 4B 5D 6A
7C 8B 9D 10D 11C 12B

…………………………………….

website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 38 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button