Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 41


Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 41 Nhiên liệu

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 41 được website biên soạn là các câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm của bài 41 Nhiên liệu, giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức, vận dụng kiến thức ở bài học vào luyện tập các dạng bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 40
  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 39

Bài tập trắc nghiệm Hóa 9

Câu 1. Các hidrocabon no như metan propan, butan,… được sử dụng làm nhiên liệu, trong khi các hidrocacbon không no như etilen, axetilen lại không sử dụng. Đó là do

A. hidrocacbon no có năng suất tỏa nhiệt cao hơn

B. hidrocacbon no có sẵn trong tự nhiên

C. hidrocacbon không no có năng suất tỏa nhiệt thấp hơn

D. hidrocacbon không no khó cháy hơn hidrocacbon no

Câu 2. Biết nhiệt đốt cháy của metan và axetilen lần lượt là 783kJ/mol; 1300kJ/mol. Nguyên nhân người ta thường dùng metan làm khí đốt hơn là dùng axetilen không phải là do

A. metan là khí có sẵn trong khí thiên nhiên và khí mỏ dầu, nên giá thành rẻ.

B. axetilen không có sẵn trong tự nhiên, thu được từ phản ưng cracking dầu mỏ, được dùng làm nguyên liệu trong tổng hợp hữu cơ.

C. axetilen không có sẵn trong tự nhiên, nhưng có thể điều chế được từ phản ứng cảu đất đèn với nước hoặc nhiệt phân metan

D. metan có thể điều chế từ khí bùn ao hoặc thu từ khí ruộng lúa

Câu 3. Ưu điểm của dầu mỏ so với các nhiên liệu hóa thạch khác như than đá, khí tự nhiên là

A. việc vận chuyển thuận lợi và hiệu suất đốt cháy cao hơn, ít gây ra vấn đề chất thải

B. giá thành rẻ hơn, ít gây hiểm họa môi trường (gây sạt lở như khai thác than, tàn phá rừng khi thai thác gỗ)

C. dễ vận chuyển (bằng đường ống xitec), năng suất tỏa nhiệt cao hơn

D. khó vận chuyển vì là chất lỏng

Câu 4. Loại than nào sau đây có hàm lượng cacbon thấp nhất ?

A. than gầy.

B. than mỡ.

C. than non.

D. than bùn.

Câu 5. Loại nhiên liệu nào sau đây có năng suất tỏa nhiệt cao, dễ cháy hoàn toàn?

A. Nhiên liệu khí.

B. Nhiên liệu lỏng.

C. Nhiên liệu rắn.

D. Nhiên liệu hóa thạch.

Câu 6. Thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 kg than có chứa 4% tạp chất không cháy là

A. 1,792 m3.

B. 4,48 m3.

C. 3,36 m3.

D. 6,72 m3.

Câu 7. Năng suất tỏa nhiệt trung bình của khí thiên nhiên là 38416 kJ/m3. Biết nhiệt cần thiết để nung 1 mol CaCO3 thành 1 mol CaO là 176kJ; nhiệt hao phí để làm nóng thiết bị chiếm 25% tổng lượng nhiệt. Thể tich khí thiên nhiên (đktc) cần dùng để nung 1taans đá vôi thành vôi sống là

A. 45,84 m3

B. 57,3 m3

C. 5,73 m3

D. 573 m3

Câu 8. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Nhiên liệu lỏng được dùng chủ yếu trong đun nấu và thắp sáng.

B. Than mỏ gồm than cốc, than chì, than bùn.

C. Nhiên liệu khí dễ cháy hoàn toàn hơn nhiên liệu rắn.

D. Sử dụng than khi đun nấu góp phần bảo vệ môi trường.

Câu 9. Đốt một mẫu than (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,6 kg trong oxi dư thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Thành phần phần trăm khối lượng cacbon trong mẫu than trên là

A. 94,64.

B. 64,94.

C. 49,64.

D. 46,94.

Câu 10. Trong các loại than dưới đây, loại than già nhất có hàm lượng cacbon trên 90% là

A. than gầy.

B. than mỡ.

C. than non.

D. than bùn.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 41

1B 2D 3C 4D 5A
6A 7B 8C 9A 10A

………………………………

website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 41 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button