Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 45


Câu hỏi trắc nghiệm hóa 9 bài 45 Axit axetic

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 45 được website biên soạn tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm bài tập về axit axetic. Hy vọng giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn luyện, củng cố kiến thức trên lớp, từ đó nâng cao khả năng giải bài tập. Mời các bạn tham khảo.

  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 44
  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 46

Câu 1. Công thức phân tử axit axetic là

A. C2H4O

B. C2H4O2

C. C2H6O

D. CH2O2

Câu 2. Ứng dụng nào sau đây không phải của axit axetic?

A. Pha giấm ăn

B. Sản xuất dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc diệt côn trùng

C. Sản xuất cồn

D. Sản xuất chất dẻo, tơ nhân tạo

Câu 3. Để phân biệt C2H5OH và CH3COOH, ta dùng hóa chất nào sau đây là đúng?

A. Na

B. Dung dịch AgNO3

C. CaCO3

D. Dung dịch NaCl

Câu 4. Dung dịch của chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu đỏ?

A. CH3-CH2-OH

B. CH3-O-CH3

C. CH3-COOH

D. C6H12O

Câu 5. Axit axetic không tác dụng được với chất nào sau đây?

A. Ag

B. NaOH

C. Na2CO3

D. Zn

Câu 6. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ

A. 2% đến 5%

B. 6% đến 10%

C. 11% đến 14%

D. 15% đến 18%

Câu 7. Dãy chất phản ứng với axit axetic là

A. Na, ZnO, Cu, Na2CO3, KOH

B. Na, ZnO, Fe, Na2CO3, Ag

C. Na, SO2, Na2CO3, Fe, KOH

D. Na, ZnO, Na2CO3, Fe, KOH

Câu 8. So sánh nhiệt độ sôi của các chất : Axit axetic, axeton, propan, etanol

A. CH3COOH > CH3CH2CH3> CH3COCH3> C2H5OH

B. C2H5OH>CH3COOH>CH3CH2CH3> CH3COCH3

C. CH3COOH>C2H5OH>CH3COCH3>CH3CH2CH3

D. C2H5OH>CH3COCH3>CH3COOH>CH3CH2CH3

Câu 9. Cho 20,5 gam hỗn hợp ancol etylic và axit axetic tác dụng với kali dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp đó thực hiện phản ứng este hóa thì khối lượng este thu được là bao nhiêu? Biết H= 100%

A. 10 gam

B. 12 gam

C. 13,2 gam

D. 14,2 gam

Câu 10. Nhỏ từ từ dung dịch axit axetic vào cốc đựng một mẩu đá vôi thấy:

A. Mẩu đá vôi tan dần do axit axetic mạnh hơn axit cacbonic, không thấy có khí thoát ra.

B. mẩu đó vôi tan dần do axit axetic mạnh hơn axit cacbonic, thấy có khí không màu thoát ra.

C. Mẩu đá vôi tan dần, thấy có khí màu lục nhạt thoát ra.

D. mẩu đá vôi không thay đổi do axit axetic yếu hơn axit cacbonic

Đáp án trắc nghiệm hóa 9 bài 45 Axit axetic

1B 2C 3C 4C 5A
6A 7D 8C 9C 10B

—————————–

website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 45 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button