Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 47


Bài tập chất béo hóa 9 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 47 được website biên soạn tổng hợp các dạng câu hỏi trọng tâm trong bài học hóa 9 bài 47, hy vọng giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố nâng cao kiến thức đã được học. Mời các bạn tham khảo.

  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 45 Có đáp án
  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 46 Có đáp án
  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 48 Có đáp án

A. Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 47 Chất béo

Câu 1. Chất béo có đặc điểm

A. Nhẹ hơn nước, tan nhiều trong nước

B. nặng hơn nước, không tan trong nước

C. nhẹ hơn nước, không tan trong nước

D. nặng hơn nước, tan nhiều trong rượu etylic

Câu 2. Mục đích của thủy phân chất béo trong dung dịch kiềm là

A. điều chế axit béo

B. đấy lấy sản phẩm dùng sản xuất xà phòng

C. để làm thức ăn

D. để xử lí môi trường

Câu 3. Khi đun nóng chất béo với kiềm, thu được:

A. Glixerol và axit vô cơ

B. Glixerol và hai axit béo

C. Glixerol và hỗn hợp muối của axit vô cơ

D. Glixerol và hỗn hợp của các axit béo

Câu 4. Dầu ăn được sản xuất từ

A. mỡ của một số loại động vật như gà, lợn,….

B. một số loại hạt, củ và mỡ của một số loại cá.

C. dầu mỏ

D. khí thiên như

Câu 5. Xà phòng hoá chất nào sau đây thu được glixerol ?

A. tristearin

B. metyl axetat

C. metyl fomat

D. benzyl axetat

Câu 6. Tính chất hóa học đặc trưng của chất béo là

A. tác dụng với hidro

B. tác dụng với nước (thủy phân)

C. tác dụng với oxi

D. tác dụng với rượu

Câu 7. Chất có công thức nào dưới đây không phải là chất béo?

A. (C15H31COO)3C3H5

B. (CH3COO)3C3H5

C. (C17H35COO)3C3H5

D. (C17H33COO)3C3H5

Câu 8. Đun nóng 4,45 gam chất béo (C17H35COO)3C3H5 với dung dịch NaOH. Khối lượng glixerol thu được là:

A. 0,46 gam

B. 1,2 gam

C. 0,75 gam

D. 2 gam

Câu 9. Thủy phân hoàn toàn 8,58 gam một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH. Sản phẩm thu được gồm 0,92 kg glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Khối lượng của hỗn hợp các muối thu được là:

A. 9,72 kg

B. 8,86 kg

C. 5,96 kg

D. 5 kg

Câu 10. Chất béo lỏng (dầu ăn) được khuyến khíc sử dụng trong thực phẩm vì có ưu điểm nào sau đây?

A. Làm tăng khả năng chống lão hóa cơ thể và giảm lượng cholesterol trong máu

B. Làm giảm huyết áp của người sử dụng

C. Làm giảm lượng đường trong máu

D. Làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể

Câu 11. Hợp chất không tan trong nước là

A. axit axetic.

B. rượu etylic.

C. đường glucozơ.

D. dầu lạc.

Câu 12. Để làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo cần

A. Giặt quần áo bằng nước lạnh.

B. Giặt kỹ quần áo bằng xà phòng.

C. Dùng axit mạnh để tẩy.

D. Giặt quần áo bằng nước muối.

Câu 13. Ở ruột non cơ thể người, nhờ tác dụng xúc tác của các enzim như lipaza và dịch mật chất béo bị thuỷ phân thành

A. axit béo và glixerol

B. axit cacboxylic và glixerol

C. CO2 và H2O

D. NH3, CO2, H2O

Câu 14. Thủy phân 1,0 tấn chất béo tristearin có công thức (C17H35COO)3C3H5 chứa 11,% tạp chất trơ trong dung dịch NaOH vừa đủ, với hiệu suất 80% thì khối lượng muối thu được là

A. 0,918 tấn

B. 0,572 tấn

C. 1,202 tấn

D. 4,327 tấn

Câu 15. Thủy phân chất béo tristearin có công thức (C17H35COO)3C3H5 chất trơ trong dung dịch NaOH vừa đủ muối thu được là

A. C17H35COONa

B. C3H5COONa

C. C2H5COONa

D. C17H33COONa

B. Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

1C 2B 3D 4B 5A
6B 7B 8A 9B 10A
11D 12B 13A 14A 15A

Câu 8. 

n chất béo = 4,45/890 = 1/200

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH overset{H2O}{rightarrow}3C17H35COONa + C3H5(OH)3

1/200                                                                                    1/200

mglixerol = 1/200.92 = 0,46 gam

Câu 9. 

chất béo + NaOH → hỗn hợp muối (xà phòng) + glixerol

BTKL:

mchất béo + mNaOH = mhỗn hợp muối + mglixerol

→ m = mhỗn hợp muối = 8,58 + 1,2 − 0,92 = 8,86 kg

Câu 10.

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

890 tấn                                                        3.306 tấn

0,89 tấn                                                       x tấn

=> x = 0,918 tấn

……………………………………..

Trên đây website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 47 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button