Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 51


Trắc nghiệm Saccarozơ Hóa 9

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 51 được website biên soạn gửi tới bạn đọc là tổng hợp các dạng bài tập trong bài dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, giúp cho các bạn học sinh dễ dàng ôn luyện củng cố bài tập. Mời các bạn khảo.

  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 50
  • Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 52

Câu 1. Saccarozơ có công thức phân tử là

A. C12H22O11

B. C6H12O6

C. C12H22O12

D. C12H21O12

Câu 2. Tính chất nào sau đây không phải là của Saccarozo

A. tan trong nước, có vị ngọt

B. chất kết tinh không màu, tan nhiều trong nước

C. tham gia phản ứng tráng gương

D. phản ứng với Cu(OH)2

Câu 3. Khi đun nóng dung dịch đường saccarozơ có axit vô cơ xúc tác ta được dung dịch chứa

A. glucozơ và mantozơ.

B. glucozơ và glicozen.

C. fructozơ và mantozơ.

D. glucozơ và frutozơ.

Câu 4. Trong công nghiệp, saccarozơ được sản xuất chủ yếu từ

A. củ cải đường

B. mật ong

C. quả nho

D. cây mía

Câu 5. Để phân biệt saccarozơ  và glucozo người ta có thể dùng

A. phản ứng thủy phân

B. phản ứng tráng bạc

C. phản ứng trùng ngưng

D. phản ứng với Cu(OH)2

Câu 6. Thủy phân hoàn toàn m gam saccarozơ thu được 27 gam glucozo. Giá trị của m bằng

A. 18,0 gam

B. 24,0 gam

C. 51,3 gam

D. 17,10 gam

Câu 7. Thủy phân 34,2 gam saccarozo (xúc tác axit) với hiệu suất 75%. Khối lượng glucozo thu được là:

A. 18,0 gam

B. 24,0 gam

C. 14,5 gam

D. 9,0 gam

Câu 8. Thủy phân hoàn toàn 250 gam dung dịch saccarozo nồng độ 3,42 % (xúc tác axit) thu được dung dịch có nồng độ glucozo bằng

A. 1,85

B. 3,6%

C. 2,7%

D. 2,4%

Câu 9. Các chất có thể tham gia phản ứng thủy phân là

A. Glucozơ, saccarozơ

B. Chất béo, axit axetic.

C. Saccarozơ, rượu etylic.

D. Saccarozơ, chất béo.

Câu 10. Cho chất X vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, không thấy xảy ra phản ứng tráng gương. Chất X có thể là chất nào trong các chất dưới đây ?

A. glucozo.

B. fructozo.

C. Axetandehit.

D. Saccarozo

B. Đáp án hướng dẫn giải 

1A 2C 3D 4D 5B
6C 7C 8A 9D 10D

Câu 6. 

nglucozo = 27/ 180 = 0,15 mol

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O

Theo phương trình phản ứng: nSaccarozo = nGlucozo = 0,15 mol => mSaccarozo = 342.0,15 = 51,3 gam

…………………..

Trên đây website đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 51 tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button