Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 9


Trắc nghiệm Hóa học lớp 9

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 9 do website sưu tầm biên soạn, hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học và ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Hóa lớp 9.

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 9

Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 8

Lý thuyết Hóa học 9 bài 9

Hóa học 9 bài 9: Tính chất hóa học của muối

Câu 1: Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit (Na2SO3). Chất khí nào sinh ra?

A. Khí hiđro

B. Khí oxi

C. Khí lưu huỳnhđioxit

D. Khí hiđro sunfua

Câu 2: Cho phương trình phản ứng: Na2CO3+ 2HCl → 2NaCl + X +H2O X là:

A. CO

B. CO2

C. H2

D. Cl2

Câu 3: Dung dịch tác dụng được với các dung dịch: Fe(NO3)2, CuCl2 là:

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch AgNO3

D. Dung dịch BaCl2

Câu 4: Để làm sạch dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3. Ta dùng kim loại:

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Au.

Câu 5: Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng:

A. Quỳ tím

B. Dung dịch Ba(NO3)2

C. Dung dịch AgNO3

D. Dung dịch KOH

Câu 6: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển khi kết tủa không tạo thêm nữa thì dừng lại. Lọc kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi. Thu được chất rắn nào sau đây:

A. Cu

B. CuO

C. Cu2O

D. Cu(OH)2

Câu 7: Phản ứng biểu diễn đúng sự nhiệt phân của muối Canxi Cacbonat:

A. 2CaCO3 (t0) → 2CaO+CO+O2

B. 2CaCO3 (t0) → 3CaO + CO2

C. CaCO3 (t0) → CaO +CO2

D. 2CaCO3 (t0) → 2Ca +CO2 +O2

Câu 8: Khi cho 200g dung dịch Na2CO3 10,6% vào dung dịch HCl dư, khối lượng khí sinh ra:

A. 4,6 gam

B. 8 gam

C. 8,8 gam

D. 10 gam

Câu 9: Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:

A. 19,6 gam

B. 9,8 gam

C. 4,9 gam.

D. 17,4 gam.

Câu 10: Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?

A. Cho Al vào dung dịch HCl.

B. Cho Zn vào dung dịch AgNO3.

C. Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.

D. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4.

Đáp án bài tập trắc nghiệm Hóa học 9

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C B A B D B B C B D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button