Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 2)


Bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 1

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 2) được website.com đăng tải và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Sử hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

  • Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
  • Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy
  • Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 1)

Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 2)

Câu 11. Ý không phản ánh đúng đặc điểm của hợp quần xã hội đầu tiên của con người là

A. Có người đứng đầu.

B. Có phân công lao động giữa nam và nữ.

C. Sống quây quần theo quan hệ ruột thịt trong các hang động, mái đá, túp lều.

D. Có sự phân hóa giàu nghèo.

Câu 12. Thành ngữ nào phản ánh đúng nhất tình trạng đời sống của Người tối cổ

A. Ăn lông ở lỗ.

B. Ăn sống nuốt tươi.

C. Nay đây mai đó.

D. Man di mọi dợ.

Câu 13: Đến thời điểm nào thì Người tối cổ trở thành Người tinh khôn?

A. Đã đi dứng thẳng bằng hai chân, hai tay đã được giải phóng.

B. Khi loại bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể.

C. Biết chế tác công cụ lao động.

D. Biết săn thú, hái quả để làm thức ăn.

Câu 14. Ý nào không phản ánh đúng về cấu tạo của Người tinh khôn

A. Xương cốt nhỏ hơn Người tối cổ.

B. Đôi bàn tay nhỏ, khéo léo, các ngón tay linh hoạt.

C. Hộp sọ đã lớn hơn, hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não.

D. Cơ thể gọn và linh hoạt, thích hợp với các hoạt động phức tạp.

Câu 15: Màu da nào không được xác định là một chủng tộc được hình thành từ thời nguyên thủy

A. Vàng

B. Đen

C. Trắng

D. Đỏ

Câu 16: Có sự khác nhau về màu da giữa các chủng tộc là do đâu?

A. Sự khác nhau về trình độ hiểu biết.

B. Sự thích ứng lâu dài của con người với điều kiện tự nhiên.

C. Do di truyền.

D. Điều kiện sống và hiểu biết của con người khác nhau.

Câu 17: Trong chế tác công cụ lao động, Người tinh khôn đã biết làm gì?

A. Lấy những mảnh đá, hòn cuội có sẵn trong tự nhiên để làm công cụ.

B. Ghè, đẽo một mảnh đá hoặc hòn cuội.

C. Ghè đẽo hai rìa của một mặt mảnh đá; chế tạo lao từ xương cá, cành cây được mài hoặc đẽo nhọn đầu.

D. Ghè đẽo, mài cẩn thận hai mặt mảnh đá.

Câu 18: Một thành tựu lớn của Người tinh khôn trong quá trình chế tạo công cụ, vũ khí và cải thiện đời sống là

A. Công cụ đá ghè đẽo.

B. Công cụ đá mài.

C. Lao.

D. Cung tên.

Câu 19: Hãy ghép thông tin hai cột với nhau cho phù hợp và phương thức kiếm sống và chế tác công cụ của người nguyên thủy

1. Vượn cổ

2. Người tối cổ

3. Người tinh khôn giai đoạn đầu

a. Ghè đẽo thô sơ những mảnh đá,hòn cuội để làm công cụ.

b. Hái hoa, quả, lá, bắt cả động vật nhỏ làm thức ăn.

c. Biết tạo ra lửa.

d. Ghè sắc, mài nhẵn mảnh đá thành hình công cụ

e. Chế tạo cung tên làm công cụ và tự vệ.

A. 1-b; 2-a,c; 3-d,e.

B. 1-a,c; 2-b; 3-d,e.

C. 1- c, e; 2-d,a; 3-b.

D. 1-a,b; 2-c; 3-d,e.

Câu 20: Thời đá mới, con người đạt được nhiều thành tựu lớn lao, ngoại trừ

A. Đã biết ghè sắc và mài nhẵn đá thành hình công cụ.

B. Biết tạo ra lửa.

C. Biết đan lưới và làm chì lưới đánh cá.

D. Biết làm đồ gốm.

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/án D A B C D B C D A B

Trên đây website.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 2). Hi vọng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa và có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 10 nhé. Mời các bạn cùng tham khảm thêm một số tài liệu học tập các môn tại các mục sau: Toán lớp 10, Địa lý lớp 10…

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

  • Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 3)
  • Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy (phần 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button