Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 10

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm Sử có đáp án do website.com sưu tầm và đăng tải được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm của bài học, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập và củng cố lý thuyết, nâng cao kết quả học tập.

Câu 1. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?
A. Cuối năm 1009
B. Đầu năm 1009
C. Cuối năm 1010
D. Đầu năm 1010
Câu 2. Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là gì và quyết định dời đô về đâu?
A. Nhiên hiệu Thiên Phúc. Dời đô về Đại La
B. Niên hiệu Thuận Thiên. Dời đô về Đại La
C. Niên hiệu Thái Bình. Dời đô về Cổ Loa
D. Niên hiệu Thiên Phúc. Dời đô về Thăng Long
Câu 3. Dưới thời nhà Lý, đến năm 1054 tên nước ta là gì?
A. Đại Việt
B. Đại Cổ Việt
C. Đại Nam
D. Việt Nam
Câu 4. Tại sao Lý Công Uẩn dời độ về Đại La (Thăng Long)?
A. Đây là nơi tụ hội quan yếu của bốn phương
B. Đây là vùng mặt đất rộng mà bằng phẳng
C. Muôn vật hết sức tươi tốt và phồn thịnh
D. Tất cả câu trên đúng
Câu 5. Kinh đô Thăng Long chính thức được thành lập vào năm nào?
A. Năm 939
B. Năm 1009
C. Năm 1010
D. Năm 1012
Câu 6. Nhà Lý chia nước ra bao nhiêu lộ, phủ?
A. 24 lộ phủ
B. 22 lộ phủ
C. 40 lộ phủ
D. 42 lộ phủ
Câu 7. Đứng đầu các lộ, phủ thời Lý là chức quan gì?
A. Chánh, phó an phu Sứ
B. Hào Trương, Trấn Phủ
C. Tri Phủ, Tri Châu
D. Tổng Đốc, Tri Phủ
Câu 8. Thời gian nào nhà Lý ban hành bộ Hình thư?
A. Năm 1010
B. Năm 1042
C. Năm 1005
D. Năm 1008
Câu 9. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là:
A. Quốc triều hình luật
B. Luật Hồng Đức
C. Hình luật
D. Hình thư
Câu 10. Bộ “Hình thư”, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới thời vua nào?
A. Lý Thái Tổ (1010)
B. Lý Thái Tông (1042)
C. Lý Thánh Tông (1054)
D. Lý Nhân Tông (1072)
Câu 11. Dưới thời nhà Lý, cơ cấu hành chính được sắp xếp như thế nào?
A. Lộ-Huyện-Hương, xã
B. Lộ-Phủ-Châu, xã
C. Lộ-Phủ-Châu-Hương, xã
D. Lộ-Phủ-Huyện-Hương, xã
Câu 12. Thời kì cai trị của nhà Lý, quan hệ giữa Đại Việt và Cham-pa như thế nào?
A. Xung đột dẫn tới liên tiếp gây chiến tranh
B. Quan hệ bình thường
C. Mâu thuẫn xung đột theo thời gian
D. Hòa hiếu thân thiện
Câu 13. Tại sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?
A. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp
B. Đạo phật được đề cao, nên cấm sát sinh
C. Trâu bò là động vật quý hiếm
D. Trâu bò là động vật linh thiêng
Câu 14. Nhà Lý gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng dân tộc nhằm mục đích gì?
A. Củng cố khối đoán kết dân tộc
B. Tạo sức mạnh trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
C. Củng cố nền thống nhất quốc gia
D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 15. Nhà Tống xúi dục Cham-pa đánh Đại Việt nhằm mục đích gì?
A. Làm suy yếu lực lượng của Cham-pa
B. Làm suy yếu lực lượng của Đại Việt
C. Phá vỡ quan hệ Đại Việt-Cham – pa
D. Tất cả các câu trên đều đúng

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C B A D C A C B
Câu 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án D B D B A D D

Mời các bạn làm trực tiếp/online tại đây: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 10 Online

Trên đây là bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 10. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, …. được website biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button