Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 10 Unit 3 Music


Nối tiếp bộ tài liệu trắc nghiệm tiếng Anh 10 mới theo từng Unit, bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Music gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau như:

– Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 Unit 3 Music

– Trắc nghiệm Reading tiếng Anh lớp 10 Unit 3 Music

– Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 10 Unit 3 Music

Các đề luyện tập tập trung vào từng dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit hiệu quả.

Tiếng Anh 10 Unit 3: Music

Bài tập Ngữ âm tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 thí điểm theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm dạng bài phát âm và trọng âm giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

1: A. audience B. biology C. idol D. fine
2: A. debut B. contest C. celebrity D. process
3: A. fan B. global C. platinum D. album
4: A. judge B. debut C. but D. number
5: A. global B. composer C. contest D. process
6: A. release B. audience C. composer D. celebrity
7: A. process B. celebrity C. racing D. clip

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

8: A. contest B. debut C. idol D. release
9: A. audience B. composer C. platinum D. absolute
10: A. biography B. phenomenon C. celebrity D. examinee
11: A. process B. album C. compose D. judgement
12: A. popular B. audience C. computer D. celebrate
13: A. panel B. succeed C. album D. contest
14: A. panel B. succeed C. album D. contest
15: A. debut B. global C. famous D. agree

Đáp án

1. A 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. D 8. D
9. B 10. D 11. C 12. C 13. B 14. A 15. D

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 10 Unit 3 Phonetics part. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button