Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Cultural Diversity


Trắc nghiệm tiếng Anh 10 Unit 7 có đáp án phần Ngữ âm (Phonetics) bao gồm 15 câu trắc nghiệm tìm từ có cách phát âm khác với những từ còn lại và Tìm từ có trọng âm từ khác với nội dung từ vựng lấy trong Unit 7 tiếng Anh 10: Cultural Diversity giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức từ mới đã học hiệu quả. website.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh 10 hữu ích dành cho quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Tiếng Anh Unit 7 lớp 10: Cultural Diveristy

Trắc nghiệm Online Ngữ âm tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Cultural Diversity

Đề ôn tập ngữ âm Unit 7 tiếng Anh lớp 10 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 10 mới theo từng unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 7 được biên tập bám sát nội dung từ mới tiếng Anh 10 Unit 7 giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập từ vựng trọng tâm hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. bride

B. assign

C. diverse

D. complicate

Question 2:

A. decent

B. export

C. funeral

D. legend

Question 3:

A. status

B. alert

C. Libra

D. majority

Question 4:

A. legend

B. garter

C. Gemini

D. engage

Question 5:

A. contrast

B. export

C. complicated

D. object

Question 6:

A. partner

B. magpie

C. handkerchief

D. ancestor

Question 7:

A. cancer

B. mystery

C. present

D. protest

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. ritual

B. propose

C. venture

D. wedding

Question 9:

A. reception

B. proposal

C. mystery

D. important

Question 10:

A. fortune

B. alert

C. export

D. engage

Question 11:

A. ancestor

B. complicate

C. assignment

D. favorite

Question 12:

A. diversity

B. favourable

C. fortunately

D. ceremony

Question 13:

A. reception

B. prestigious

C. protester

D. honeymoon

Question 14:

A. import

B. altar

C. contrast

D. honey

Question 15:

A. majority

B. necessary

C. presentation

D. facility

Đáp án:

1 – D 2 – B 3 – A 4 – A 5 – B 6 – A 7 – D
8 – B 9 – C 10 – A 11 – C 12 – A 13 – D 14 – A 15 – C

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 10 mới Unit 7 Phonetics có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button