Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 12 Unit 4 The Mass Media

Tiếng Anh 12 Unit 4: The Mass Media

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 4 phần Ngữ âm tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 12 mới theo Unit năm 2020 – 2021 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 4 tiếng Anh 12 sách mới giúp các em học sinh ghi nhớ cách phát âm của từ tiếng Anh hiệu quả.

Đề luyện tập Ngữ âm tiếng Anh 12 Unit 4 gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm tìm từ tiếng Anh có phần gạch chân phát âm khác lớp 12 giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập lại từ vựng tiếng Anh trọng tâm Unit 4 hiệu quả. website.com mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập, bổ trợ tiếng Anh 12 hiệu quả dành cho các em học sinh tham khảo, download.

Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 1:

A. tablet

B. media

C. social

D. subscribe

Question 2:

A. newspaper

B. smartphone

C. access

D. device

Question 3:

A. computer

B. technology

C. magazine

D. connection

Question 4:

A. networking

B. television

C. socialize

D. communication

Question 5:

A. digital

B. entertain

C. Internet

D. cyberspace

Bài 2. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1:

A. distribut

B. us

C. email

D. copi

Question 2:

A. invent

B. contribut

C. attribut

D. welcom

Question 3:

A. cough

B. develop

C. introduc

D. download

Question 4:

A. wick

B. reduc

C. influenc

D. express

Question 5:

A. access

B. search

C. surf

D. record

Question 6:

A. exported

B. enjoyed

C. existed

D. crowded

Question 7:

A. Wednesday

B. handsome

C. dependent

D. grandchild

Question 8:

A. ocean

B. official

C. sincere

D. ancient

Question 9:

A. missed

B. filled

C. published

D. watched

Question 10:

A. walked

B. involved

C. missed

D. jumped

Bài 3. Hãy chọn MỘT phương án (A, B, C hoặc D) tương ứng với từ có dấu trọng âm chính ở vị trí khác nhất trong mỗi câu sau đây:

1. A. attraction B. satisfactory C. occupation D. disappointment
2. A. irrigate B. important C. pollution D. particular
3. A. company B. occasion C. restaurant D. instrument
4. A. ancestor B. industry C. equator D. compressor
5. A. historical B. adventure C. computers D. politics
6. A. construction B. society C. actional D. demanded
7. A. direction B. comfortable C. argument D. essential
8. A. industry B. injection C. influence D. introduce
9. A. occasionally B. preferentially C. potentially D. successfully
10. A. tolerate B. problem C. picture D. conservation

Đáp án bài tập Unit 4 lớp 12 The mass media

Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

1 – D; 2. D; 3 – C; 4 – D; 5 – B

Bài 2. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

1 – A; 2 – D; 3 – D; 4 – A; 5 – D;

6 – B; 7 – C; 8 – C; 9 – B; 10 – B;

Bài 3. Hãy chọn MỘT phương án (A, B, C hoặc D) tương ứng với từ có dấu trọng âm chính ở vị trí khác nhất trong mỗi câu sau đây:

1 – A; 2 – A; 3 – C; 4 – C; 5 – D;

6 – C; 7 – C; 8 – B; 9 – B; 10 – D;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 12 mới Unit 4 Phonetics Part kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2020 – 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button