Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Life In The Past


Tiếng Anh 9 Unit 4: Life In The Past

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới Unit 4 phần Ngữ âm tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 9 mới theo Unit năm 2019 – 2020 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 4 tiếng Anh 9 sách mới giúp các em học sinh ghi nhớ cách phát âm của từ tiếng Anh hiệu quả.

Đề luyện tập Ngữ âm tiếng Anh 9 Unit 4 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm tìm từ tiếng Anh có phần gạch chân phát âm khác lớp 9 giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập lại từ vựng tiếng Anh trọng tâm Unit 4 hiệu quả. website.com mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập, bổ trợ tiếng Anh 9 hiệu quả dành cho các em học sinh tham khảo, download.

Bài 1. Choose the word whose underline part is pronounced differently from the others.

Question 1:

A. pens

B. roofs

C. banks

D. hats

Question 2:

A. stopped

B. lived

C. stayed

D. planned

Question 3:

A. house

B. honest

C. homework

D. habit

Question 4:

A. alone

B. agree

C. advice

D. after

Question 5:

A. earthquake

B. ethnic

C. weather

D. health

Question 6:

A. out

B. around

C. about

D. would

Question 7:

A. government

B. environment

C. comment

D. development

Question 8:

A. education

B. question

C. pollution

D. collection

Question 9:

A. populated

B. loaded

C. wanted

D. lived

Bài 2. Choose a word in each line that has different stress pattern.

Question 10:

A. people

B. enough

C. picture

D. father

Question 11:

A. depend

B. begin

C. agree

D. happen

Question 12:

A. father

B. enjoy

C. attend

D. depend

Question 13:

A. determine

B. pagoda

C. fabulous

D. convenient

Question 14:

A. enjoy

B. picture

C. develop

D. determine

Question 15:

A. picture

B. people

C. agree

D. visit

Đáp án:

1. A 2. A 3. B 4. D 5. C 6. D 7. C 8. B
9. D 10. B 11. D 12. A 13. C 14. B 15. C

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 9 mới Unit 4 Phonetics Part kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button