Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Wonders Of Viet Nam


Với mong muốn giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh Unit 5 lớp 9 chương trình mới hiệu quả, website.com đã đăng tải bộ đề Ôn tập tiếng Anh lớp 9 mới theo từng chuyên đề bài tập khác nhau như: Ngữ âm, Ngữ pháp, Kỹ năng đọc, Kỹ năng viết. Tài liệu tiếng Anh ôn tập Ngữ âm gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 9 khác nhau giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Từ vựng tiếng Anh Unit 5 lớp 9. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu hiệu quả.

Tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders Of Viet Nam

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 5 lớp 9 phần Ngữ âm (Phonetics) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 mới theo Unit năm 2019 – 2020 có trên website.com. Đề kiểm tra tiếng Anh tổng hợp những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 5: Wonders Of Viet Nam tiếng Anh 9 sách mới của bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập hiệu quả.

Bài 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1:

A. dear

B. fear

C. hear

D. heart

Question 2:

A. stupid

B. studio

C. study

D. student

Question 3:

A. brother

B. thick

C. they

D. that

Question 4:

A machine

B. parachute

C. champagne

D. cheer

Question 5:

A. doctor

B. hospital

C. pollution

D. tomorrow

Question 6:

A. great

B. treasure

C. measure

D. pleasure

Question 7:

A. ancient

B.cave

C.cavern

D.aging

Question 8:

A.spectacular

B.structure

C.sculpture

D.picturesque

Question 9:

A.shrine

B.surprising

C.pilgrim

D.island

Question 10:

A.structure

B.culture

C.sculpture

D.future

Question 11:

A.cavern

B.citadel

C.complex

D.contestant

Bài 2. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Question 12:

A.contestant

B.picturesque

C.committee

D.astounding

Question 13:

A.imperial

B.spectacular

C.historical

D.recognition

Question 14:

A.valuable

B.memorable

C.historical

D.fascinating

Question 15:

A.geological

B.archaeology

C.administrative

D.ecological

Đáp án:

1. A 2. C 3. B 4. D 5. C 6. A 7. A 8. A
9. C 10. D 11. B 12. B 13. D 14. C 15. C

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button