Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài – Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ


Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài – Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Tài liệu giúp các bạn học sinh lớp 10 nắm chắc được kiến thức bài học thông qua việc trả lời các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm. Phần đáp án đã được website cập nhật đầy đủ và chính xác để gửi tới các bạn.

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài – Luyện tập về ý nghĩa của từ

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài – Chọn sự việc chi tiết tiêu biểu

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10: Bài – Tục ngữ về đạo đức, lao động

Câu 1: “Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là hoạt động cơ bản nhất của con người. Nó bao gồm hai quá trình: sản sinh văn bản và lĩnh hội văn bản”

a. Đúng b. Sai

Câu 2: “Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là hoạt động cơ bản nhất của con người. Nó bao gồm ba quá trình: sản sinh văn bản, truyền tải văn bản và lĩnh hội văn bản”

a. Đúng. b. Sai

Câu 3: Điền khuyết: “Văn bản có hai loại thông tin chính:…………..và thông tin liên cá nhân”.

a. thông tin biểu cảm. b. thông tin miêu tả

c. thông tin tácđộng. c. thông tin thông báo.

Câu 4: Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện:

a. Ngôn ngữ nói. b. Ngôn ngữ viết. c. Cả a và b.

Câu 5: Thông qua hoạt động giao tiếp nhằm thực hiện những mục đích về: nhận thức, tình cảm, hành động.

a. Đúng. b. Sai.

Câu 6: Mỗi hoạt động giao tiếp gồm mấy quá trình?

a. Hai b. Ba. c. Bốn d. Năm.

Câu 7: Quá trình tạo lập văn bản do ai thực hiện?

a. Người nói, người viết. c. Người viết, người đọc.

b. Người nói, người nghe. d. Người nói, người đọc.

Câu 8: Quá trình tiếp nhận văn bản do ai thực hiện?

a. Người nói, người viết. c. Người nghe, người đọc.

b. Người nói, người nghe. d. Người nói, người đọc.

Câu 9: Trong hoạt động giao tiếp có sự chi phối của mấy nhân tố?

a. Ba. b. Bốn c. Năm. d. Sáu.

Câu 10: Nội dung giao tiếp trong câu ca dao “Ai ơi, chớ bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu” là:

a. Khuyên mọi người đừng bỏ ruộng hoang.

b. Khuyên mọi người chịu khó làm việc đừng bỏ phí đất đai.

c. Khuyên mọi người đừng bỏ ruộng hoang vì đất đai là tài sản quí.

d. Khuyên mọi người gắng công làm việc vì đất đai là tài sản quí.

Câu 11: Mục đích giao tiếp giữa người bán và người mua ở chợ là:

a. Trao đổi, thỏa thuận về mặt hàng, giá cả.

b. Người bán bán được hàng.

c. Người mua mua được hàng.

d. Người bán bán được hàng, người mua mua được hàng.

Câu 12: Trong các câu: “Bé An hả ? – Lớn quá rồi nhỉ? – Cháu có mua quà cho cô không? – Mẹ cháu có khỏe không?” có mấy câu là nhằm mục đích hỏi thật sự?

a. Một. b. Hai. c. Ba. d. Bốn.

Câu 13: Điền khuyết: “Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi …………của con người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện…………..nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, về tình cảm, về hành động”.

a. thông tin, ngôn ngữ b. lời nói, ngôn ngữ

c. thông tin, lời nói d. thông tin, giao tiếp

Câu 14: Nhân tố không trực tiếp tham gia vào hoạt động giao tiếp là?

a. Quá trình sản sinh ra văn bản và tạo lập văn bản.

b. nhân vật và hoàn cảnh giao tiếp.

c. Nội dung và mục đích giao tiếp.

d. Phương tiện và cách thức giao tiếp.

Câu 15: Nhân tố nào không thuộc hoạt động giao tiếp?

a. Nhân vật giao tiếp b. Công cụ giao tiếp

c. Nội dung giao tiếp d. Chức năng giao tiếp.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 10

1a, 2b, 3b, 4c, 5a, 6a, 7a, 8c, 9c, 10c, 11d, 12d, 13a, 14a, 15d.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button