Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 10 bài 21


Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVII được website sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVII

Câu 1: Đầu thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVII thế sự của nước ta diễn ra như thế nào?

A. Nội chiến Nam – Bắc triều

B. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn

C. Nội chiến Nam – Bắc triều và chiến tranh Trịnh Nguyễn

D. Đất nước chia cắt thành nhiều cát cứ

Câu 2: Triều đình nhà Lê ngày càng bộc lộ những hạn chế, mâu thuẫn và mất hết vai trò tích cực vào thời gian nào?

A. Thế kỉ XV B. Thế kỉ XVI C. Thế kỉ XVII D. Thế kỉ XVIII

Câu 3: Tình hình đất nước những năm đầu triều Mạc như thế nào?

A. Bất ổn định

B. Đi vào thế ổn định và phát triển

C. Vẫn chưa có dấu hiệu của sự ổn định

D. Đất nước rơi vào cảnh tương tàn

Câu 4: Giữa lúc nhà Mạc đang phải đối phó với các cuộc nổi dậy ở trong nước, ai là người đã bị xây dựng lực lượng và Tôn Lê Duy Ninh lên làm vua, lập lại triều Lê?

A. Nguyễn Kim B. Nguyễn Hoàng C. Trịnh Kiểm D. Nguyễn Phúc Ánh

Câu 5: Ai là người đã quy tụ được đông đảo các lực lượng cựu thần nhà lê chống lại nhà Mạc?

A. Nguyễn Hoàng B. Nguyễn Kim C. Lê Duy Ninh D. Trịnh Kiểm

Câu 6: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây sao cho đúng:

“Từ năm 1539 đến năm 1543, Nguyễn Kim đánh chiếm….. và xây dựng khu vực này thành vùng kiểm soát của chính quyền nhà Lê dưới danh nghĩa triều Lê Trung Hưng”.

A. Quảng Bình, Quảng Trị

B. Thuận Hoá

C. Thanh Hoá, Nghệ An

D. Quảng Nam

Câu 7: Năm 1545, Nguyễn Kim chết, ai là người thay thế vị trí của ông, tiếp tục cuộc chiến tranh với nhà Mạc?

A. Nguyễn Hoàng B. Nguyễn Phúc Ánh C. Trịnh Kiểm D. Lê Duy Ninh

Câu 8: Từ năm 1527 đến năm 1592 đất nước ta diễn ra cục diện: Nam – Bắc triều. Đó là cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái đối lập nào?

A. Lê (Nam triều) – Trịnh (Bắc triều)

B. Trịnh (Nam Triều) – Mạc (Bắc triều)

C. Mạc (Nam Triều) – Mạc (Bắc triều)

D. Lê, Trịnh (Nam Triều) – Mạc (Bắc triều)

Câu 9: Cuộc nội chiến Nam – Bắc triều kéo dài trong khoảng thời gian nào đã gây nhiều tổn thương cho dân tộc?

A. Từ năm 1527 đến năm 1592

B. Từ năm 1545 đến năm 1592

C. Từ năm 1545 đến năm 1555

D. Từ năm 1559 đến năm 1677

Câu 10: Năm 1592, quân Nam triều tấn công vào đâu giành thắng lợi quyết định làm cho cục diện chiến tranh Nam – Bắc triều về cơ bản chấm dứt?

A. Cao Bằng B. Lạng Sơn C. Thăng Long D. Thanh Hoá

Câu 11: Khi cục diện Nam – Bắc triều về cơ bản chấm dứt, lực lượng còn lại của nhà Mạc rút về cố thủ ở đâu?

A. Lạng Sơn B. Cao Bằng C. Thái Nguyên D. Tuyên Quang

Câu 12: Triều Mạc kết thúc vai trò cai trị đất nước ta vào thời gian nào?

A. 1592 B. 1545 C. 1667 D. 1677

Câu 13: ở Nam Triều ai là người thâu tóm mọi quyền hành trong tay mình và loại dần ảnh hưởng của họ Nguyễn?

A. Trịnh Kiểm B. Trịnh Tùng C. Trịnh Tráng D. Trịnh Doanh

Câu 14: Để tránh âm mưu bị ám hại của họ Trịnh, Nguyễn Hoàng đã tìm cách vào trấn thủ ở đâu?

A. Thanh Hóa B. Quảng Nam C. Thuận Hóa D. Thuận – Quang

Câu 15: Họ Nguyễn vừa lo phát triển kinh tế, vừa lo củng cố chính quyền thống trị Thuận Hóa nhằm mục đích gì?

A. Sẵn sàng chống lại thế lực của họ Trịnh

B. Thoát li dần sự lệ thuộc của họ Trịnh

C. Thoát li dần sự lệ thuộc và trở thành một lực lượng đối địch với họ Trịnh

D. Củng cố thế lực của họ Nguyễn ở Nam Triều

Câu 16: Cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn, cuộc chiến tương tàn trong lịch sử nước ta kéo dài gần nửa thế kỉ. Đó là khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1545 đến năm 1592

B. Từ năm 1627 đến năm 1672

C. Từ năm 1672 đến năm 1692

D. Từ năm 1592 đến năm 1672

Câu 17: Từ đầu thế kỉ XVII, sông Gianh, luỹ Thầy (Quảng Bình) là giới tuyến chia đất nước thành Đàng trong và Đàng Ngoài. Cát cứ hai miền thuộc quyền cai trị của chính quyền nào?

A. Trịnh (Đàng Ngoài) – Lê (Đàng trong)

B. Trịnh (Đàng Trong) – Lê (Đàng Ngoài)

C. Lê (Đàng Trong) – Nguyễn (Đàng Ngoài)

D. Lê – Trịnh (Đàng Ngoài) – Nguyễn (Đàng Trong)

Câu 18: Đất nước ta bị chia cắt trong những thế kỉ XVI – XVIII là do

A. Nhu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới

B. Quyền lợi của các tập đoàn phong kiến trong nước

C. Sự phát triển của các vùng miền đất nước theo các chiều hướng khác

D. Những biến động của tình hình thế giới tác động đến nước ta

Đáp án: B

Câu 19: Trong bối cảnh nhà Lê suy yếu, bất lực, ai là người đã phế truất vua Lê và thành lập triều Mạc?

A. Mạc Đĩnh Chi

B. Mạc Đăng Dung.

C. Lê Chiêu Thống

D. Trịnh Kiểm.

Đáp án: B

Câu 20: Kết quả của cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều năm 1545 – 1592 là:

A. nhà Lê bị sụp đồ.

B. nhà Mạc bị lật đồ.

C. Trịnh Kiêm thao túng quyên lực.

D. chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nỗ.

Đáp án: B

Câu 21: Vì sao Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ ở Thuận Hóa?

A. Tránh sự xung đột Nam – Bắc triều.

B. Tập hợp nhân dân khai hoang.

C. Tránh âm mưu bị ám hại của họ Trịnh.

D. Tất cả các lí do trên.

Đáp án: C

Câu 22: Cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến ở nước ta, kéo dài trong gần 50 năm của thế kỉ XVII là

A. Chiến tranh Nam – Bắc triều

B. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn

C. Chiến tranh 50 năm

D. Chiến tranh Lê – Trịnh – Nguyễn

Đáp án: B

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVII . Để có kết quả cao hơn trong học tập, website mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button