Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 10 bài 24


Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII

Câu 1. Hệ tư tưởng hay tôn giáo giữ địa vị thống trị ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

A. Đạo giáo B. Nho giáo C. Phật giáo D. Thiên Chúa giáo

Câu 2. Trong các thế kỉ XVI – XVIII, tôn giáo mới được truyền bá vào nước ta là

A. Nho giáo B. Đạo giáo C. Phật giáo D. Thiên Chúa giáo

Đáp án: D

Câu 3. Đạo Thiên Chúa được truyền bá vào nước ta thông qua

A. Thương nhân phương Tây

B. Giáo sĩ phương Tây

C. Thương nhân Trung Quốc

D. Giáo sĩ Nhật Bản

Đáp án: B

Câu 4. Thiên Chúa giáo bắt đầu truyền bá vào nước ta từ khi nào?

A. Nửa đầu thế kỉ XVI

B. Cuối thế kỉ XV

C. Thế kỉ XVII

D. Thế kỉ XVIII

Đáp án: A

Câu 5. Cơ sở khẳng định trong các thế kỉ XVI – XVIII, Thiên Chúa giáo đã trở thành một tôn giáo lan truyền trong cả nước là

A. Nhân dân không coi trọng Nho giáo như trước nữa

B. Số người theo Thiên Chúa giáo ngày càng đông

C. Nhà thờ Thiên Chúa giáo mọc lên ở nhiều nơi

D. Nhà nước phong kiến cho phép các giáo sĩ nước ngoài tự do truyền đạo

Đáp án: C

Câu 6. Chữ Quốc ngữ xuất hiện ở nước ta từ thời gian nào và có đặc điểm gì?

A. Từ thế kỉ XVI – theo mẫu chữ Nôm

B. Từ giữa thế kỉ XVII – theo mẫu tự Latinh

C. Từ thế kỉ XVIII – theo mẫu chữ tượng hình

D. Từ đầu thế kỉ XX – theo mẫu chữ tượng ý

Đáp án: B

Câu 7. Lúc đầu, Quốc ngữ ra đời xuất phát từ nhu cầu nào?

A. Truyền đạo

B. Viết văn tự

C. Sáng tác văn học

D. Gồm cả A, B và C

Đáp án: A

Câu 8. Nội dung giáo dục ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII chủ yếu là

A. Các môn khoa học

B. Các môn khoa học tự nhiên

C. Giáo lí Nho giáo

D. Giáo lí Phật giáo

Đáp án: C

Câu 9. Ý không phản ánh đúng sự hạn chế trong nội dung giáo dục nước ta ở các thế kỉ XVI – XVIII là

A. Vẫn dùng chữ Hán, chữ Nôm trong học hành thi cử

B. Nội dung giáo dục chủ yếu vẫn là kinh sử

C. Các môn khoa học tự nhiên không được chú ý

D. Không được đưa nội dung các môn khoa học vào thi cử

Đáp án: A

Câu 10. Khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVI – XVIII không có điều kiện phát triển chủ yếu là do

A. Thiếu sách vở

B. Những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời

C. Không được ứng dụng vào thực tế

D. Trong chương trình thi cử không có các môn khoa học tự nhiên

Đáp án: B

Câu 11. Trong các thế kỉ XVI – XVIII, nền văn học nước ta tồn tạo nhiều bộ phận phong phú, ngoại trừ

A. Văn học chữ Hán

B. Văn học dân gian

C. Văn học chữ Nôm

D. Văn học chữ Quốc ngữ

Đáp án: D

Câu 12. Nghệ thuật dân gian ở các thế kỉ XVI – XVIII chủ yếu phản ánh điều gì?

A. Mâu thuẫn trong xã hội

B. Sự sao chép của nghệ thuật cung đình

C. Cuộc sống ấm no của nhân dân

D. Những hoạt động thường ngày của nhân dân

Đáp án: D

Câu 13. Tác phẩm điêu khắc gỗ tiêu biểu nhất ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

A. Tượng Phật chùa Tây Phương (Hà Nội)

B. Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (Bắc Ninh)

C. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm (Hà Nội)

D. Chùa Một Cột

Đáp án: B

Câu 14. Bộ phận văn học rất phát triển ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

A. Văn học chữ Hán

B. Văn học dân gian

C. Văn học chữ Nôm

D. Văn học chữ Quốc Ngữ

Đáp án: B

Câu 15. Bộ quốc sử tiêu biểu của Việt Nam thời phong kiến là

A. Lê triều công nghiệp thực lục của Hồ Sĩ Dương

B. Ô châu cận lục của Dương Văn An

C. Đại Nam thực lục của Quốc sử quán triều Nguyễn

D. Đại Việt sử kí toàn thư của Ngô Sĩ Liên

Đáp án: D

Câu 16. Nét nổi bật về tình hình kĩ thuật Việt Nam trong các thế kỉ XVII – XVIII là

A. Nhiều thành tựu kĩ thuật được du nhập từ phương Tây

B. Tiếp cận được với sự phát triển của kĩ thuật thế giới

C. Được du nhập từ phương Tây nhưng vì nhiều lí do nên không có điều kiện phát triển

D. Quá lạc hậu so với sự phát triển chung của các nước trong khu vực và thế giới

Đáp án: C

Câu 17: Thể hiện tinh thần dân tộc của người Việt, đó là ý nghĩa của:

A. những thành tựu về khoa học – kĩ thuật trong các thế kỉ XVI – XVII.

B. văn học chữ Nôm phát triển mạnh vào các thể kỉ XVI – XVII.

C. văn học Việt Nam ở các thế kỉ XVI – XVII.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: B

Câu 18: Tôn giáo nào trước đây bị nhà nước Lê sơ hạn chế, thậm chí cấm đoán, đến thế kỉ XVI – XVIII có điều kiện phục hồi và phát triển?

A. Phật giáo, Đạo giáo.

B. Thiên Chúa giáo.

C. Ấn Độ giáo, Hồi giáo

D. Phật giáo, Thiên Chúa giáo.

Đáp án: A

Câu 19: Thế kỉ XVI – XVIII, tôn giáo được truyền bá ngày càng rộng rãi, trở thành một tôn giáo lan truyền trong cả nước là:

A. Phật giáo

B. Nho giáo.

C. Đạo giáo

D. Thiên chúa giáo.

Đáp án: D

Câu 20: Đến thế kỉ nào, Thiên Chúa giáo truyền bá mạnh mẽ vào nước ta?

A. Đến khoảng thế kỉ XV.

B. Đến khoảng thế kỉ XVI.

C. Đến khoảng thế kỉ XVII.

D. Đến khoảng thế kỉ XVIII

Đáp án: C

Câu 21: Loại hình văn học nào được định hình và phát triển ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII?

A. Văn học chữ Hán.

B. Văn học chữ Nôm.

C. Văn học dân gian.

D. Tất cả các loại hình văn học trên

Đáp án: D

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII . Để có kết quả cao hơn trong học tập, website mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button