Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 10 bài 25


Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) được website sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Câu 1. Tên nước Việt Nam có từ bao giờ?

A. Năm 1802 B. Năm 1804 C. Năm 1815 D. Năm 1820

Câu 2. Vua Gia Long đã chia đất nước thành

A. Hai miền: miền Bắc và miền Nam

B. Ba miền: miền Bắc, mâu thuẫn và miền Nam

C. Ba vùng: Bắc thành, Gia Định và Trực Doanh

D. Ba trấn: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

Đáp án: C

Câu 3. Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã quyết định chia đất nước thành các đơn vị hành chính tỉnh

A. Gia Long B. Minh Mạng C. Thiệu Trị D. Tự Đức

Đáp án: B

Câu 4. Dưới triều Nguyễn, việc tuyển chọn quan lại được tiến hành theo phương thức nào

A. Từ những người thân cận, trung thành

B. Dựa vào giáo dục, khoa cử

C. Lúc đầu, từ những người thân cận về sau chủ yếu dựa vào giáo dục khoa cử

D. Từ những người thân cận và thông qua khoa cử, kể cả dùng tiền mua

Đáp án: C

Câu 5. Tên gọi khác của bộ “Hoàng triều luật lệ” là

A. Hình thư

B. Hoàng Việt luật lệ

C. Hình luật

D. Luật Hồng Đức

Đáp án: B

Câu 6. Ý nào không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của triều Nguyễn?

A. Phục tùng nhà Thanh

B. Bắt Lào và Chân Lạp thần phục

C. Chủ trương thiết lập quan hệ giao ban với Mĩ

D. Thực hiện chính sách “đóng cửa” với các nước tư bản châu Âu

Đáp án: C

Câu 7. Nguyên nhân căn bản làm cho chính sách quân điền của nhà Nguyễn không thể thực hiện rộng rãi là

A. Do nhân dân không ủng hộ

B. Do việc chia ruộng đất không công bằng

C. Do ruộng đất công còn quá ít

D. Do sự chống đối của quan lại địa phương

Đáp án: C

Câu 8. Nét nổi bật về tình hình thủ công nghiệp dưới triều Nguyễn là

A. Một số nghề thủ công như làm gốm, sứ, kéo tơ, dệt vải lụa, nấu đường, khai mỏ tiếp tục phát triển

B. Thủ công nghiệp nhà nước được tổ chức quy mô lớn với nhiều ngành nghề

C. Các làng, phường thủ công trong nhân dân vẫn được duy trì nhưng không phát triển

D. Do chính sách của nhà nước và nhu cầu thị trường nên các mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa không phát triển được

Đáp án: C

Câu 9. Đến thế kỉ XIX, ở nước ta đã xuất hiện nghề thủ công mới nào?

A. Làm tranh sơn mài

B. In tranh dân gian

C. Làm đường trắng

D. Khai mỏ

Đáp án: B

Câu 10. Về tổng thể chính sách của nhà Nguyễn về kinh tế là

A. Trọng nông, ức thương

B. Trọng thương, ức nông

C. Hạn chế phát triển các ngành nghề mới

D. Coi trọng thủ công nghiệp và thương nghiệp

Đáp án: A

Câu 11. Hệ tư tưởng độc tôn dưới triều Nguyễn là

A. Phật giáo B. Kitô giáo C. Nho giáo D. Đạo giáo

Đáp án: C

Câu 12. Nhà Nguyễn thực hiện chính sách “cấm đạo” đối với

A. Phật giáo B. Kitô giáo C. Hồi giáo D. Đạo giáo

Đáp án: B

Câu 13. Dưới thời Nguyễn, khoa thi hội đầu tiên được tổ chức vào năm nào?

A. Năm 1804 B. Năm 1814 C. Năm 1820 D. Năm 1822

Đáp án: D

Câu 14. Tác phẩm văn học chữ Nôm đặc biệt xuất sắc dưới thời nhà Nguyễn là

A. Truyện Kiều của Nguyễn Du

B. Các bài thơ Nôm của Hồ Xuân Hương

C. Các bài thơ Nôm của Bà Huyện Thanh Quan

D. Các truyện Nôm khuyết danh

Đáp án: A

Câu 15. Nhiệm vụ sưu tầm, lưu trữ sách cổ và biên soạn các bộ sử chính thống dưới triều Nguyễn thuộc về

A. Quốc sử quán B. Quốc sử viện C. Quốc tử giám D. Văn miếu

Đáp án: A

Câu 16. Tác phẩm Lịch triều hiến chương loại chí do ai biên soạn?

A. Trịnh Hoài Đức

B. Phan Huy Ích

C. Phan Huy Chú

D. Ngô Cao Lăng

Đáp án: C

Câu 17. Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn hiện nay được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới là

A. Thành Hà Nội

B. Quần thể cung điện, lăng tẩm ở Huế

C. Hệ thống lăng tẩm các vua triều Nguyễn ở Huế

D. Phố cổ Hội An (Quảng Nam)

Đáp án: B

Câu 18: Tổ chức các đơn vị hành chính: cả nước được chia thành ba vùng: Bắc thành, Gia Định và các trực doanh do triều đình trực tiếp quản lí. Đó là thời của:

A. Nguyễn Ánh.

B. Minh Mạng.

C. Thiệu Trị.

D. Tự Đức.

Đáp án: A

Câu 19: Đến thời Minh Mạng (1831 – 1832), bộ máy chính quyền chia cả nước thành:

A. các châu, phủ, huyện.

B. 20 tỉnh và 3 phủ.

C. 30 tỉnh và 1 phủ.

D. 34 tỉnh và 4 phủ.

Đáp án: C

Câu 20: Chính sách ngoại giao tích cực dưới thời nhà Nguyễn là:

A. thân với phương Tây

B. giữ được quan hệ thân thiện với các nước láng giềng nhất là Trung Quốc.

C. mở rộng quan hệ với nhiều nước.

D. giao lưu với các nước tiên tiến đương thời.

Đáp án: B

Câu 21: Vì sao dưới thời nhà Nguyễn không tiếp cận được với nền công nghiệp cơ khí, dẫn đến tình trạng lạc hậu và bị cô lập?

A. không quan tân đến phát triển các ngành khoa học tự nhiên

B. thực hiện chính sách ngoại giao đóng cửa với phương Tây và các nước tiên tiến.

C. không quan hệ với bên ngoài

D. thực hiện chính sách ngoại giao “khép kín cửa”.

Đáp án: B

Câu 22: Vương triều Nguyễn tồn tại trong khoảng thời gian nào? Có bao nhiêu đời vua?

A. Từ 1801 đến 1945. Có 13 đời vua.

B. Từ 1802 đến 1858. Có 12 đời vua.

C. Từ 1802 đến 1885. Có 13 đời vua.

D. Từ 1802 đến 1945. Có 13 đời vua.

Đáp án: D

Câu 23: Tác phẩm sử học nổi tiếng dưới thời nhà Nguyễn “ Lịch triều hiến chương loại chí” của tác giả:

A. Phan Huy Chú.

B. Ngô Cao Bằng.

C. Trịnh Hoài Đức.

D. Lê Văn Hưu.

Đáp án: A

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) . Để có kết quả cao hơn trong học tập, website mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button