Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 10 bài 6


Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ được website sưu tầm và tổng hợp. Bài viết gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Câu 1. Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự phát triển của kinh tế văn hóa Ấn Độ thời cổ, trung đại là

A. Lãnh thổ như hình “tam giác ngược”, hai phía giáp biển

B. Lãnh thổ bị ngăn cách nhau đáng kể giữa Đông và Tây, Nam và Bắc

C. Miền Bắc bằng phẳng do sự bồi đắp của hai con sông lớn

D. Ấn Độ như một “tiểu lục địa”bị ngăn cách với lục địa châu Á bởi dãy núi cao nhất thế giới

Đáp án: B

Câu 2. Con sông gắn liền với nền văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là

A. Sông Ấn

B. Sông Hằng

C. Sông Gôđavari

D. Sông Namada

Đáp án: A

Câu 3. Con sông đó ngày nay chủ yếu thuộc địa phận của quốc gia nào?

A. Ấn Độ

B. Ápganixtan

C. Pakistan

D. Bănglađét

Đáp án: C

Câu 4. Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ của Ấn Độ phát triển hơn cả là

A. Miền Bắc

B. Miền tây Bắc

C. Miền Đông Bắc

D. Miền Nam

Đáp án: C

Câu 5. Cư dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề

A. Trồng lúa và chăn nuôi

B. Buôn bán

C. Đánh cá

D. Làm hàng thủ công

Đáp án: A

Câu 6. Ông vua thuộc vương triều Magađa, nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ

A. Bimbisara (bạn của Phật tổ)

B. Sítđáchính trịa (sau trở thành Phật tổ)

C. Asoca

D. Gúpta

Đáp án: C

Câu 7. Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là

A. Vương triều Asoca

B. Vương triều Gupsta

C. Vương triều Hácsa

D. Vương triều Hậu Gupsta

Đáp án: B

Câu 8. Thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ là

A. Thời kì Magađa (khoảng 500 năm TCN đến thế kỉ III)

B. Thời kì Gupsta (319 – 606)

C. Thời kì Hácsa (606 – 647)

D. Thời kì Asoca qua thời Gúpta đến thời Hácsa (từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ VII)

Đáp án: D

Câu 9. Vương triều Gupsta có vai trò to lớn trong việc thống nhất Ấn Độ, ngoại trừ

A. Tổ chức các cuộc chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ đất nước Ấn Độ

B. Thống nhất miền Bắc Ấn Độ

C. Thống nhất gần như toàn bộ miền Trung Ấn Độ

D. Thống nhất giữa các vùng, miền ở Ấn Độ về mặt tôn giáo

Đáp án: D

Câu 10.y sắp xếp các dữ kiện sau theo trình tự thời gian về các giai đoạn chính trong lịch sử Ấn Độ thời kì từ các quốc gia đầu tiên đến thế kỉ VII:

1. Thời kì Gupsta;

2. Thời kì Magađa;

3. Thời kì Hácsa

A. 1, 2, 3

B. 2, 1, 3

C. 3, 2, 1

D. 2, 3, 1

Đáp án: B

Câu 11. Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào?

A. Thế kỉ VI TCN

B. Thế kỉ IV

C. Thế kỉ VI

D. Thế kỉ VII

Đáp án: A

Câu 12. Người sáng lập đạo Phật là

A. Bimbisara

B. Asoca

C. Sít-đác-ta (Sakya Muni)

D. Gupsta

Đáp án: C

Câu 13. Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào?

A. Thời vua Bimbisara

B. Thời vua Asoca

C. Vương triều Gupsta

D. Vương triều Hácsa

Đáp án: B

Câu 14. Những công trình kiến trúc bằng đá rất đẹp và rất lớn gắn liền với đạo Phật Ấn Độ là

A. Chùa B. Chùa hang C. Tượng Phật D. Đền

Đáp án: B

Câu 15. Đạo Hinđu- một tôn giáo lớn ở Ấn Độ – được hình thành trên cơ sở nào

A. Giáo lí của đạo Phật

B. Những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ

C. Giáo lí của đạo Hồi

D. Văn hóa truyền thống Ấn Độ

Đáp án: B

Câu 16. Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ để

A. Thờ Phật B. Thờ Linh vật C. Thờ thần D. Thờ đấng cứu thế

Đáp án: C

Câu 17. Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ

A. Chủ yếu 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra

B. 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra

C. 2 vị thần: Brama và Siva

D. Đa thần

Đáp án: A

Câu 18. Loại văn tự sớm phát triển ở Ấn Độ là

A. Chữ Brahmi – chữ Phạn

B. Chữ Brahmi – chữ Pali

C. Chữ Phạn và kí tự Latinh

D. Chữ Pali và kí tự Latinh

Đáp án: A

Câu 19. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự hình thành và phát triển sớm ngôn ngữ, văn tự ở Ấn Độ là gì

A. Chứng tỏ nền văn minh lâu đời ở Ấn Độ

B. Tạo điều kiện cho một nền văn học cổ phát triển rực rỡ

C. Tạo điều kiện chuyển tải và truyền bá văn học văn hóa ở Ấn Độ

D. Thúc đẩy nền nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển

Đáp án: C

Câu 20. Ý nào không phản ánh đúng nét nổi bật văn hóa truyền thống Ấn Độ thời kì định hình và phát triển là gì?

A. Sản sinh ra hai tôn giáo lớn của thế giới (Phật giáo, Hinđu giáo)

B. Chữ viết xuất hiện và sớm hoàn thiện tạo điều kiện cho một nền văn học cổ phát triển rực rỡ

C. Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phát triển, gắn chặt với tôn giáo

D. Xuất hiện sự giao lưu của văn hóa truyền thống Ấn Độ và các nền v từ phương Tây

Đáp án: D

Câu 21. ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc nhất của văn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài là

A. Tôn giáo và chữ viết

B. Tôn giáo

C. Chữ viết

D. Văn hóa

Đáp án: A

Câu 22. Khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ là

A. Bắc Á B. Tây á C. Đông Nam Á D. Trung Á

Đáp án: C

Câu 23. Tộc người ở nước ta sử dụng chữ Phạn là

A. Dân tộc Khơme

B. Dân tộc Thái

C. Dân tộc Chăm

D. Tất cả các dân tộc ở Tây Nguyên

Đáp án: C

Câu 24. Chữ viết của một tộc người khác ở nước ta cũng có nguồn gốc từ chữ Phạn là?

A. Dân tộc Khơme

B. Dân tộc Mường

C. Dân tộc Nùng

D. Dân tộc Tày

Đáp án: A

Câu 25:  Điều nào chứng tỏ trình độ phát triển cao của nghề luyện kim dưới Vương triều Gúp-ta?

A. Đúc được cột sắt không rỉ, đúc tượng Phật bằng đồng cao 2 m.

B. Đúc được cột sắt, đúc tượng Phật bằng sắt cao 2 m.

C. Nghề khai mỏ phát triển: khai thác sắt, đồng, vàng.

D. Đúc một cột sắt cao 7,25 m nặng 6500 kg.

Đáp án: A

Câu 26: Đến thế kỉ III TCN, đất nước Ma-ga-đa trở nên hùng mạnh nhất dưới thời vua nào?

A. A-cơ-ba.

B. A-sô-ca.

C. Sa-mu-đra-gup-ta.

D. Mi-hi-ra-cu-la.

Đáp án: B

Câu 27: Trong bốn thần chủ yếu mà người Ấn Độ thờ, thần Bra-ma gọi là thần gì?

A. Thần Sáng tạo thế giới.

B. Thần Tàn phá.

C. Thần Bảo hộ.

D. Thần Sấm sét.

Đáp án: D

Câu 28: Cho các sự kiện:

1. Vua A-sô-ca mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam Ấn Độ.

2. Vương triều Gúp-ta thành lập.

3. Đạo Phật ra đời ở Ấn Độ.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian:

A. 2,3,1

B. 3, 1,2

C. 3, 2, 1

D. 2, 1, 3

Đáp án: B

Câu 29: Khi A-sô-ca mất, đất nước Ấn Độ như thế nào?

A. Thống nhất gần hết bán đảo Án Độ.

B. Đất nước trở nên hùng cường.

C. Ấn Độ bị chia cắt, khủng hoảng.

D. Ấn Độ bị Mông Cổ xâm lược ngay.

Đáp án: C

Câu 30: Các ông vua đều ra sức củng cô theo hướng Ấn Độ hoá và xây dựng đất nước, đưa Ấn Độ tiến lên một bước phát triển mới, nhất là dưới thời vua:

A. A –cơ-ba

B. Bim-bi-sa-ra

C. A-cô-sa

D. Tất cả các ông vua trên

Đáp án: A

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được nội dung bài học cũng như trau dồi luyện tập được nội dung kiến thức của bài rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được các nền văn hóa của Ấn Độ, các con sông gắn liền với các nền văn hóa, những ảnh hưởng của tự nhiên, kinh tế đến sự phát triển văn hóa của Ấn Độ… Và để giúp bạn đọc có kết quả cao hơn trong học tập, website mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập tại các mục sau Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button