Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 10 bài 7


website xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 7: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp. Bài viết gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tài liệu tại đây nhé.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Câu 1. Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán vào thế kỉ VII vì nhiều nguyên nhân, ngoại trừ

A. Văn hóa truyền thống Ấn Độ bị mai một trước ảnh hưởng của các nhân tố từ bên ngoài

B. Chính quyền trung ương suy yếu

C. Đất nước rộng lớn và bị ngăn cách

D. Mỗi vùng lãnh thổ có những điều kiện và sắc thái riêng

Đáp án: A

Câu 2. Đến thế kỉ VII, Ấn Độ bị chia rẽ thành

A. Hai nước B. Ba nước C. Bốn nước D. Sáu nước

Đáp án: D

Câu 3. Sự phân biệt chia rẽ ở Ấn Độ vào thế kỉ VII không chứng tỏ

A. Tình trạng khủng hoảng, suy thoái của Ấn Độ

B. Sự phát triển tự cường của các vùng địa phương

C. Sự phát triển của các vùng xa hơn

D. Văn hóa truyền thống Ấn Độ được truyền bá, phát triển rộng trên toàn lãnh thổ và ảnh hưởng ra bên ngoài

Đáp án: A

Câu 4. Tại sao thời kì từ thế kỉ VII đến thế kỉ XII, mặc dù Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán thành hai miền, sáu nước nhưng lại không phải thời kì khủng hoảng suy thoái?

A. Vua các nước đẩy mạnh chiến tranh chinh phục các nước lân cận, đất nước tiếp tục phát triển

B. Văn hóa Ấn Độ tiếp tục được truyền bá và lan tỏa mạnh ra các nước khác

C. Đây là thời kì phát triển đến đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độ

D. Thời kì phát triển tự cường của các địa phương, các vùng xa hơn; văn hóa truyền thống Ấn Độ vẫn được truyền bá, phát triển rộng khắp Ấn Độ và ảnh hưởng ra bên ngoài.

Đáp án: D

Câu 5. Điểm nổi bật của Ấn Độ từ thế kỉ VII đến thế kỉ XII là gì?

A. Văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển rộng ra toàn lãnh thổ

B. Văn hóa truyền thống Ấn Độ được phổ biến tích cực ra bên ngoài

C. Là thời kì văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển rộng khắp đất nước và có ảnh hưởng ra bên ngoài

D. Đất nước bị phân tán nhưng vẫn phát triển cường thịnh

Đáp án: C

Câu 6. Nước đóng vai trò tích cực trong việc phổ biến văn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài là

A. Panđia B. Pala C. Magađa D. Palava

Đáp án: D

Câu 7. Nguyên nhân chính khiến Ấn Độ bị người Hồi giáo xâm chiếm là

A. Ấn Độ bị chia rẽ và phân tán thành nhiều quốc gia

B. Người dân Ấn Độ phần lớn đạo Hồi

C. Trình độ kinh tế, quân sự của Ấn Độ kém phát triển hơn

D. Địa hình Ấn Độ bị chia rẽ, cô lập với bên ngoài

Đáp án: A

Câu 8. Từ thế kỉ XIII, Ấn Độ bị xâm chiếm bởi

A. Người Hồi giáo gốc Thổ ở vùng Trung Á

B. Người Hồi giáo gốc Trung Á

C. Người Hồi giáo gốc Mông Cổ

D. Người Hồi giáo gốc Thổ vùng Lưỡng Hà

Đáp án: A

Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng chính sách thống trị của Vương triều Hồi giáo Đêli đối với nhân dân Ấn Độ?

A. Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn hóa, nghệ thuật

B. Truyền bá và áp đặt Hồi giáo đối với cư dân theo đạo Hinđu

C. Tự giành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong xã hội

D. Cũng có những chính sách mềm mỏng để giữ yên đất nước

Đáp án: A

Câu 10. Thuế ngoại đạo ở Ấn Độ thời kì Vương triều Hồi giáo Đêli là loại thuế gì?

A. Thuế dành cho những người theo đạo Phật

B. Thuế dành cho những người theo đạo Hinđu

C. Thuế dành cho những người không phải người Ấn Độ

D. Thuế dành cho những người không theo đạo Hồi

Đáp án: D

Câu 11. Nét nổi bật của tình hình Ấn Độ dưới vương triều Hồi giáo Đêli là

A. Vương triều Đêli là vương triều ngoại tộc nhưng đã nhanh chóng tự biến thành vương triều của người Ấn Độ

B. Diễn ra sự giao lưu văn hóa Đông (văn hóa Ấn Độ) – Tây (văn hóa Ả rập Hồi giáo)

C. Hồi giáo từ Ấn Độ được truyền bá và ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Đông Nam Á

D. Diễn ra sự giao lưu văn hóa bản địa và văn hóa Hồi giáo; từ Ấn Độ Hồi giáo được truyền bá sang vùng Đông Nam Á

Đáp án: D

Câu 12. Người thiết lập vương triều Môgôn ở Ấn Độ là

A. Timua Leng

B. Acơba

C. Babua

D. Giahanghia

Đáp án: C

Câu 13. Vương triều Môgôn là vương triều của

A. Người gốc Thổ theo Hồi giáo

B. Người Hồi giáo gốc mông cổ

C. Người Hồi giáo Trung Á

D. Người Hồi giáo gốc Lưỡng Hà

Đáp án: B

Câu 14. Điểm chung của vương triều Hồi giáo Đêli và vương triều Hồi giáo Môgôn là gì?

A. Đều là hai vương triều ngoại tộc và theo Hồi giáo

B. Điều cai trị Ấn Độ theo hướng Hồi giáo hóa

C. Đều thuộc giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của chế độ phong kiến Ấn Độ

D. Đều có những ông vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ

Đáp án: A

Câu 15. Điểm khác của vương triều Môgôn so với vương triều Hồi giáo Đêli là gì?

A. Là vương triều ngoại tộc

B. Là vương triều theo Hồi giáo

C. Được xây dựng và củng cố theo hướng “Ấn Độ hóa”

D. Không xoa dịu được mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo ở Ấn Độ

Đáp án: C

Câu 16. Ý nào giải thích đúng nhất lí do Acơba – vị vua thứ tư của vương triều Môgôn – là vị vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ?

A. Ông đã thực hiện chính sách đúng đắn, đưa Ấn Độ phát triển thịnh vượng

B. Ông đã thực hiện hòa hợp dân tộc, hòa hợp tôn giáo

C. Ông rất quan tâm phát triển kinh tế

D. Ông đề ra những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn hóa, văn nghệ

Đáp án: A

Câu 17. Người được nhân dân Ấn Độ suy tôn “Đấng chí tôn”là

A. Babua

B. Acơba

C. Giahanghia

D. Sa Hagian

Đáp án: B

Câu 18. Hãy kết nối nội dung hai cột trong bảng sau cho phù hợp về lịch sử Ấn Độ thời phong kiến

1. Thời kì Ấn Độ bị chia thành hai miền, sáu nước

2. Thời kì vương triều Hồi giáo Đêli

3. Thời kì vương triều Môgôn

4. Giai đoạn trị vì của vua Acơba

a) Diễn ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây, hình thành nền văn hóa đa dạng ở Ấn Độ

b) Vương triều Hồi giáo cai trị Ấn Độ theo hướng “Ấn Độ hóa”

c) Chế độ phong kiến Ấn Độ phát triển thịnh vượng

d) Văn hóa truyền thống phát triển rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài

A. 1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c.

B. 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b.

C. 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d.

D. 1 – d; 2 – a; 3 – b; 4 – c.

Đáp án: D

Câu 19. Hãy sắp xếp dữ kiện sau theo trình tự thời gian về lịch sử Ấn Độ thời phong kiến:

1. Vương triều Hồi giáo Đêli;

2. Ấn Độ bắt đầu bị thực dân Anh xâm chiếm;

3. Vương triều Môgôn;

4. Ấn Độ bị chia thành hai miền và sáu nước;

5. Thời kì trị vì của Acơba

A. 1, 2, 3, 4, 5.

B. 2, 4, 3, 1, 5

C. 4, 1, 3, 5, 2.

D. 2, 4, 1, 3, 5.

Đáp án: C

Câu 20: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền?

A. Hai miền: Bắc – Nam

B. Ba miền: Bắc – Nam – Trung

C. Bốn miền: Bắc – Nam – Trung – Đông.

D. Ba miền: Tây Nam – Đông Bắc Tây Bắc.

Đáp án: A

Câu 21: Vương triều Gúp-ta do ai sáng lập? Vào thời gian nào?

A. Gúp-ta sáng lập vào đầu Công nguyên.

B. A-sô-ca sáng lập vào thế kỉ II.

C. A-cơ-ba sáng lập, vào thế kỉ IV.

D. Bim-bi-sa-ra sáng lập vào năm 1500 TCN.

Đáp án: A

Câu 22: Ở Ấn Độ thời phong kiến, đạo nào thờ ba vị thần chính: thần Sáng tạo, thân Thiện, thần Ác?

A. Đạo Phật.

B. Đạo Ấn Độ hay đạo Hin-đu.

C. Đạo Bàlamôn.

D. Tất cả các đạo trên.

Đáp án: B

Cây 23: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?

A. Do chính quyền trung ương suy yếu

B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng

C. Do ngoại xâm xâm lược

D. Câu A và B đúng

Đáp án: D

Câu 24: Người Hồi giáo gốc Trung Á tiễn hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ?

A. Vương triều hồi giáo Đê-li

B. Vương triều Mô-gôn

C. Vương triều Gúp-ta

D. Vương triều A –cơ-ba

Đáp án: A

Câu 25: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi

A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến.

B. A-sô-ca qua đời.

C. A-cơ-ba qua đời.

D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.

Đáp án: B

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 7: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được nội dung của bài học cũng như trau dồi, luyện tập được nội dung kiến thức của bài rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ, Để có kết quả cao hơn trong học tập, thấy được nguyên nhân và sự phân biệt chia rẽ ở Ấn Độ vào thế kỉ VII, các vương triều ở Ấn Độ thời kì đó… ĐỂ giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, website mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập tại các mục Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button