Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 10 bài 9


Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào được website sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào

Câu 1. Ý không phản ánh đúng đặc điểm nổi bật của điều kiện tự nhiên Campuchia là

A. Nằm trên một cao nguyên rộng lớn

B. Địa hình giống như một lòng chảo khổng lồ

C. Xung quanh là rừng và cao nguyên

D. Giữa là Biển Hồ với vùng phụ cận là những cánh đồng phì nhiêu

Đáp án: A

Câu 2. Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là

A. Người Môn

B. Người Khơme

C. Người Chăm

D. Người Thái

Đáp án: B

Câu 3. Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa

A. Việt

B. Ấn Độ

C. Trung Quốc

D. Thái

Đáp án: B

Câu 4. Vương quốc Campuchia được hình thành từ

A. Thế kỉ V

B. Thế kỉ VI

C. Thế kỉ IX

D. Thế kỉ XIII

Đáp án: B

Câu 5. Ý không phản ánh đúng nét nổi bật của Campuchia thời kì phát triển nhất (thế kỉ IX – XV) là

A. Kinh tế phát triển mạnh, xã hội ổn định

B. Đạt được nhiều thành tựu về văn hóa (xây dựng đền, tháp,…)

C. Chuyển kinh đô về Phnôm Pênh

D. Không ngừng mở rộng quyền lực, lãnh thổ của vương quốc.

Đáp án: C

Câu 6. Thời kì phát triển nhất của Campuchia được gọi là

A. Thời kì Ăngco

B. Thời kì vàng

C. Thời kì hoàng kim

D. Thời kì Phnôm Pênh

Đáp án: A

Câu 7.Thế kỉ X – XII, ở khu vực Đông Nam Á, Campuchia được gọi là

A. Vương quốc phát triển nhất

B. Vương quốc hùng mạnh nhất

C. Vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất

D. Vương quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của văn hóa Ấn Độ

Đáp án: C

Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng tình hình Campuchia từ cuối thế kỉ XIII đến cuối thế kỉ XIX?

A. Phải đương đầu với các cuộc xâm chiếm của người Thái, chuyển kinh đô từ Ăngco về khu vực Phnôm Pênh ngày nay

B. Xây dựng hai quần thể Ăng co Vát và Ăng co Thom

C. Xảy ra những cuộc mưu sát và tranh giành nội bộ

D. Đất nước hầu như suy kiệt

Đáp án: B

Câu 9. Nền văn hóa của người Khơme phát triển đạt nhiều thành tựu rực rỡ, ngoại trừ

A. Sớm sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ

B. Xây dựng những cung điện nguy nga, lộng lẫy

C. Xây dựng kiến trúc đền, tháp nổi tiếng gắn chặt với tôn giáo

D. Sáng tạo nền văn học dân gian, văn học viết rất phong phú

Đáp án: B

Câu 10. Điều kiện tự nhiên chi phối sâu sắc đến sự hình thành và phát triển của Vương quốc Lào là gì?

A. Sông Mê Công

B. Dải đồng bằng hẹp nhưng màu mỡ

C. Dãy Trường Sơn

D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa

Đáp án: A

Câu 11. Ý nào không phản ánh đúng vai trò của sông Mê Kông đối với nước Lào

A. Là nguồn thủy văn dồi dào

B. Là trục giao thông của đất nước

C. Là yếu tố của sự thống nhất nước Lào về địa lí

D. Là biên giới tự nhiên giữa Lào và Việt Nam.

Đáp án: D

Câu 12. Chủ nhân đầu tiên của Lào là

A. Người Khơme

B. Người Lào Lùm

C. Người Lào Thơng

D. Người Môn cổ

Đáp án: C

Câu 13. Hiện vật tiêu biểu còn tồn tại đến ngày nay của tộc người này là

A. Các đền, tháp

B. Những chiếc chum đá khổng lồ

C. Các công cụ bằng đá

D. Các công cụ bằng đồng

Đáp án: B

Câu 14. Thế kỉ XIII, một bộ phận cư dân di cư đến Lào là

A. Người Khơme

B. Người Thái

C. Người Việt

D. Người Mường

Đáp án: B

Câu 15. Địa bàn sinh sống của người Lào Lùm có điểm gì khác so với người Lào Thơng?

A. Sống ở vùng đồi núi

B. Sống ở những vùng thấp

C. Sống trên sông nước

D. Du canh du cư

Đáp án: B

Câu 16. Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là?

A. Khún Bolom

B. Pha Ngừm

C. Xulinha Vôngxa

D. Chậu A Nụ

Đáp án: B

Câu 17. Ý nào không phản ánh đúng tình hình vương quốc Lan Xang giai đoạn phát triển thịnh đạt (từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII)

A. Là quốc gia cường thịnh nhất trong khu vực Đông Nam Á

B. Tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện và củng cố vững chắc, có quân đội hùng mạnh

C. Nhân dân có cuộc sống thanh bình, đất nước có nhiều sản vật, có quan hệ buôn bán với nhiều nước, kể cả người Châu Âu

D. Luôn giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng, nhưng cũng cương quyết trong việc chống xâm lược

Đáp án: A

Câu 18. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến vương quốc Lan Xang suy yếu là

A. Mâu thuẫn trong hoàng tộc, đất nước phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch

B. Xiêm xâm lược và cai trị Lào

C. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào

D. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát

Đáp án: A

Câu 19. Chậu A Nụ là lãnh tụ của phong trào nào ở Lào?

A. Khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến

B. Khởi nghĩa chống ách thống trị của Xiêm

C. Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

D. Cải cách – duy tân phát triển đất nước

Đáp án: B

Câu 20. Đến nửa cuối thế kỉ XIX, nét tương đồng của lịch sử Lào và lịch sử các nước trên bán đảo Đông Dương thể hiện ở điểm nào?

A. Đều trở thành đối tượng nhòm ngó, xâm lược của nước ngoài

B. Đều bị thực dân phương Tây nhòm ngó, xâm lược

C. Bị thực dân Pháp xâm lược và áp đặt ách cai trị

D. Là quốc gia phong kiến phát triển trong khu vực

Đáp án: C

Câu 21: Lào bị thực dân Pháp xâm lược khi Cam-pu-chia:

A. chưa bị Pháp xâm lược.

B. đã bị Pháp xâm lược 30 năm.

C. đã bị Pháp xâm lược 10 năm.

D. vừa bị Pháp xâm lược 2 năm.

Đáp án: B

Câu 22: Sử sách Trung Quốc gọi Vương quốc của người Khơ-me là gì?

A. Chăm-pa.

B. Chân Lạp.

C. Cam-pu-chia.

D. Miên.

Đáp án: B

Câu 23: Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV, còn gọi là thời kì?

A. Thời kì thịnh đạt

B. Thời kì Ăng-co.

C. Thời kì hoàng kim

D. Thời kì Bay-on.

Đáp án: B

Câu 24: Công trình kiến trúc quần thể Ăng-co Vát và Ăng-co Thom là biểu trưng của tôn giáo nào?

A. Biểu trưng của Phật giáo.

B. Biểu trưng của Nho giáo.

C. Biểu trưng của Án Độ g1áo.

D. Tất cả các tôn giáo trên hoà quyện lẫn nhau.

Đáp án: A

Câu 25: Dưới thời Ăng-co, người dân Cam-pu-chia sống chủ yếu bằng nghề gì?

A. Nông nghiệp

B. Thủ công nghiệp.

C. Thương nghiệp.

D. Tất cả các nghề trên.

Đáp án: A

Câu 26:  Dưới thời vua Giay-a-vác-man (1181 – 1207), quân Cam-pu-chia đã tiến đánh nước nào?

A. Chăm -pa.

B. Lan Xang.

C. Đại Việt.

D. Xiêm.

Đáp án: A

Câu 27: Một trong những chính sách đối ngoại của Lào thời các vua Lang Xang là:

A. chống các nước Đông Nam Á.

B. hòa hiểu với Mi-an-ma.

C. chống quân xâm lược Thái Lan.

D. giữ quan hệ hoà hiểu với Cam-pu-chia và Đại Việt.

Đáp án: D

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 9: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã có thể nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được tình hình kinh tế, chính trị, đời sống xã hội, thành tựu văn hóa của Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào… Và để giúp bạn đọc có kết quả cao hơn trong học tập, website mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập tại các mục sau: Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Tài liệu học tập lớp 10 được chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button